"Bəzi fəaliyyət növlarinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi qaydalarının təkmilləşdirilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Preztdentinin 2002-ci il 2 sentyabr tərixli 762 nömrali Fərmanında dəyişiklikləredilməsi barəda

A+
A
A-

 

 

 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  Fərmanı

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 2 sentyabr tarixli 782 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 9, maddə 555; 2003-cü il, № 3, maddə 153, №10, maddə 570; 2005-ci il, № 2, maddə 69, № 4, maddalər 301, 307, № 8, maddə 721, № 10, maddə 919, № 12, maddələr 1104, 1117;

2006-cı il №7, maddə 591, № 9, maddə 743, № 11, maddə 945, № 12, maddə 1057;

2007-ci       il, № 6, maddə 618, № 8, maddələr 759, 765, № 10, maddə 943, №11 maddələr 1098, 1106; 2008-ci il, №8 maddələr 718, №9maddə799, №11maddə969,№17 maddə 159, 2009-cu il, №2, mddən 84, №3, maddə 163; Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 6 avqusl tarixti 143 nomrəlt və 7 avqust tarixli 145 nömrəli fərmanları) ilə təsdiq edilmiş "Xüsusi razıtıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısı və həmin fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsinə görə ödəntlən dövlat rüsumunun məbləğləri"nin "Dövlət rüsumunun məbləği (manatla)" sütununun 55-ci bəndində "3000" rəqəmi "150" rəqəmi ilə, 56.2-ci bəndində isə "2000" rəqəmi "220" raqəmi ilə əvəz edilsin.

 

İlham Əliyev, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakt şəhəri, 10 noyabr 2009-cu il

10.11.2009
1453

Nəşrlər

  • 10-11(305) 30 iyul 2019-cu il

  • 09(304) 19 iyun 2019-cu il

  • 07-08(303) 22 may 2019-cu il

  • 05-06(302) 24 aprel 2019-cu il

Bannerlər