Baytarlıqda istifadə edilən bioloji, güclü təsiredici və resept əsasında buraxılan baytarlıq preparatlarının SİYAHISI

A+
A
A-

Azərbaycan Respublikası

Nazirlər Kabinetinin

 

2007-ci il 30 yanvar tarixli

 

19 nömrəli qərarı ilə

 

təsdiq edilmişdir

 

Baytarlıqda istifadə edilən bioloji, güclü təsiredici və resept əsasında buraxılan baytarlıq preparatlarının

 

S İ Y A H I S I

 

 

1. Ümumi müddəalar

«Baytarlıq haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunun tətbiq edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 22 noyabr tarixli 316 nömrəli Fərmanının 1.61-ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsdilə hazırlanaraq baytarlıqda istifadə edilən bioloji, güclütəsiredici və resept əsasında buraxılan baytarlıq preparatlarının siyahısını müəyyən edir.

 

2. Baytarlıqda işlədilən əsas baytarlıq bioloji preparatlarının

 

S İ Y A H I S I

 

 

2.1. Vaksinlər

1. Qarayara əleyhi vaksinlər

2. İBH-ın bruselyoz əleyhi vaksinləri

3. Qoyun və keçilərin bruselyoz və qoçların infeksion epididemiti əleyhi vaksinləri

4. Heyvanların leptospirozu əleyhi vaksinləri

5. Heyvanlarda Salmonellyoz əleyhi vaksinlər

6. Donuzların paratif, pasterelyoz və diplokok septisemiyası əleyhi vaksinlər

7. Xəzdərili heyvanların, quşların, buzov və çoşkaların formoltiomersal aksini

8. Heyvanların və quşların pasterellyoz əleyhi vaksinləri

9. Donuzların qızıl yel əleyhi vaksinləri

10. İri və xırdabuynuzlu heyvanların emfizematoz karbunkul xəstəliyi əleyhi vaksinləri

11. Qoyunların bradzot, infeksion enterotoksemiya, qoyunların yaman keyfiyyətli şişi və quzuların dizenteriyası əleyhi qatılaşmış polivalent vaksinləri

12. Qoyunların klostridiozu əleyhi polivalent vaksini

13. Buzovların quzu və çoşkaların diplokok septisemiyası əleyhi vaksinləri

14. İri və xırdabuynuzlu heyvanların nekrobakterioz xəstəliyi əleyhi vaksinləri

15. İBH, XBH və dəvələrin dermatomikoz, mikrosporiya və trixofitiya xsətəlikləri əleyhi vaksinləri

16. Tetanus əleyhi qatılaşmış anatoksin

17. Xlamidioz əleyhi inaktivasiya edilmiş emulsiyalı vaksin

18. Quşların spiroxetoz əleyhi vaksini

19. İBH-ın teylerioz əleyhi vaksini

20. İBH, XBH və donuzların dabaq əleyhi vaksinləri

21. İBH-ın infeksion keratokonyuktivit xəstəliyi əleyhi vaksini

22. İBH-ın infeksion rinotraxeti xəstəliyi əleyhi vaksini

23. İBH-ın paraqrip-3 əleyhi vaksini

24. Qaramalın rota, korona, herpesvirus və eşerixialı diareya əleyhi vaksini

25. İBH-ın taun əleyhi vaksini

26. Qoyunların çiçək xəstəliyi əleyhi vaksinləri

27. Çoşkaların anaerob enterotoksemiya əleyhi vaksini

28. Quduzluq əleyhinə vaksinlər

29. Aueski xəstəliyi əleyhi vaksinlər

30. Donuzların taunu əleyhi vaksinləri

31. Donuzların teşen xəstəliyi əleyhi vaksinləri

32. Ətyeyənlərin taunu əleyhi vaksinləri

33. Quşların infeksion bronxitinə qarşı vaksinlər

34. Quşların bursal xəstəliyi (Qamboro) əleyhi vaksinləri

35. Quşların nyukasl xəstəliyi əleyhi vaksinləri

36. Quşların infeksion bronxiti, nyukasl xəstəliyi və yumurtlamanın azalması sindromu əleyhi vaksini

37. Quşların infeksion ensefalomit və çiçək xəstəliyi əleyhi vaksinləri

38. Quşların larinqotraxeiti əleyhi vaksinləri

39. Quşların Marek xəstəliyi əleyhi vaksinləri

40. Quşların infeksion bursal və viruslu artriti əleyhi vaksinləri

 

2.2. Serumlar

1. KTN- in Eşerixiozuna qarşı antiadgeziv və antitoksik serumu

2. Qarayara əleyhi serumlar

3. Prisipitasiya edici qarayara serumu

4. Salmonellyozlara qarşı polivalent antitoksiki serum

5. İBH rinotraxeiti, paraqrip 3, viruslu diareya, adenoinfeskiyasına qarşı erum

6. İBH pasterelyozuna, salmonelyozuna, paraqrip 3 və infeskion rinotraxeitinnə qarşı serumlar

7. Dabağın seroloji diaqnostikasında işlədilən spesifik serumlar

8. Heyvanların leptospirozu əleyhi serumları

9. Buzovların, quzuların, qoyun və quşların paratifi və kolibakteriozu əleyhi polivalent antitoksiki serum

10. Buzovların, çoşkaların, quzuların, qoyun və quşların paratifi əleyhi polivalent serum

11. Aqqlyutinasiyaedici kampilobakterioz serumu

12. Aqqlyutinasiyaedici listerioz serumu

13. Lyumenesiyaedici listerioz serumu

14. Pozitiv ovis serumu

15. Neqativ serum

16. Donuzların qızıl yel əleyhi serumu

17. Buzovların, quzu və çoşkaların diplokok septisemiyası əleyhi serum

18. Pozitiv manqo serumu

19. Flyurostentli antirabik qlobulin FAQ - 1

20. Xlamidiozun törədicisinin diaqnostikası üçün flyuronstetli qlobilin və nəzarəti serumlar qrupu dəsti

21. Komplimentin birləşməsi reaksiyası üçün hemolitik serum: hemolizin

 

2.3. Antigenlər

1. Yeni doğulmuş buzovların kolibakteriozunun profilaktikası üçün protektiv antigenlər

2. Aqqlütinasiya reaksiyası üçün kampilobakteriozlu antigen

3. Seroloji reaksiyalar üçün dabaq antigenləri

4. Manqo xəstəliyinə görə plastinkalı AR üçün antigen

5. Prisipitasiya reaksiyası (Askoli) üçün qarayara antigeni

6. Heyvanların və quşların xəstəliklərinin diaqnostikası üçün işlədilən diaqnostikumlar

7. Brusellin

8. Mallein

9. Tuberkulin

10. Bakteriofaqlar

 

3. Baytarlıqda işlədilən güclü təsiredici dərman vasitələrinin

 

S İ Y A H I S I

 

1. Amprolium

2. Albendazol

3. Amoksinyekt

4. Adrenokortikosteroid hormon, inyeksiya üçün

5. Azidin

6. Adrenalin hidroxlorid məhlulu

7. Akseroftol məhlulu

8. Aminazin məhlulu

9. Ampioks

10. Asetilxolin-xlorid

11. Aerodit

12. Baykoks

13. Baytril

14. Berenil

15. Brevikollin

16. Belladonna tinktura

17. Dezoksikortikosteron - asetat

18. Dezoksikortikosteron - asetat məhlulu

19. Diklosasillin (natrium duzu)

20. Dimedrol

21. Disulformin

22. Etonium

23. Ekmolin

24. Emqal

25. Erqotin

26. Etaminal natrium (nembutal)

27. Flavomisin

28. Farmazin

29. Fenbendazol

30. Fenol maye

31. Fenol xalis

32. Flavakridin hidroxlorid (tripaflavin)

33. Fradizin

34. Ftazin

35. Heksenal

36. Hidrogen peroksid qatı məhlulu

37. Xlorid turşusu

38. Xiniofon (yatren)

39. Xloralhidrat

40. Xloroform

41. İzoniazid (tubazil)

42. İmizol

43. Koksisan

44. Kolivet

45. Kolmik E

46. Kanavetin

47. Karbon 4-xlorid

48. Koksidin

49. Kliramin

50. Klopidol - 25

51. Kortizon

52. Kortizon-asetat

53. Qeomisin

54. Qrizeofulvin

55. Levamizol

56. Mastijet Fort

57. Meqestrol asetat

58. Mepatar

59. Metilurasil

60. Morfovetin

61. Naqanin

62. Novosin

63. Noroleandomiksin

64. Oksitetrasiklin

65. Oksitosin

66. Olemorfovetin

67. Panakur

68. Poliverkan

69. Penersin A

70. Pituitrin

71. Pituitrin, inyeksiya üçün

72. Proqesteron

73. Rolenol

74. Rompun

75. Sakoks

76. Solvovetin

77. Sarı civə oksidi

78. Spektam

79. Suisinxron

80. Sinestrolun yağda məhlulu

81. Tilozin

82. Tilozin tartarat

83. Tilozin Qanadeksil inyeksiya məhlulu

84. Testosteron propionatın yağda məhlulu

85. Tetramizol

86. Tiamutin

87. Trimetosul

88. Terravetin - 500

89. Tetasin kalsium

90. Tetraxlorid

91. Tiopental - natrium

92. Tireoidin

93. Trimekain

94. Trimerazin

95. Trixopol

96. Vermitan

97. Veriben

98. Vetoflok

99. Vetrimoksin

 

4. Baytarlıqda istifadə edilən bioloji və güclütəsiredici dərman vasitələrinin buraxılması (satışı) qaydaları

4.1. Bu siyahının 1-ci bölməsində göstərilən bioloji preparatlarının tətbiqi baytar mütəxəssisləri tərəfindən həyata keçirilir və bu preparatlar reseptsiz olaraq buraxılır.

4.2. Bu siyahının 2-ci bömləsində göstərilən güclütəsiredici dərman vasitələri baytar mütəxəssislərinin yazdığı reseptlər əsasında buraxılır.

 

03.02.2017
9074

Nəşrlər

  • 10-11(305) 30 iyul 2019-cu il

  • 09(304) 19 iyun 2019-cu il

  • 07-08(303) 22 may 2019-cu il

  • 05-06(302) 24 aprel 2019-cu il

Bannerlər