Dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklərin, eləcə də diri heyvanların idxal –ixracı zamanı icazənin verilməsi

A+
A
A-

● İDXAL ÜÇÜN:
Dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklərin idxal edildiyi ölkənin epizootik vəziyyəti sabit olarsa (Beynəlxalq Epizootik Büronun məlumatları əsas götürülür), idxal zamanı hüquqi və fizik şəxslərdən aşağıdakı səndlər tələb olunur:

      1)Hüquqi və fizik şəxsin yazılı ərizəsi və ya müraciəti;  (ƏRİZƏ FORMASI)
      2) Müqavilə;

      3) Yük ixrac edən ölkənin:

        a) baytarlıq sertifikatı;

        b) mənşə setifikatı;

        d) keyfiyyət vəsiqəsi.

 Qeyd:Diri heyvanların idxalı zamanı keyfiyyət vəsiqəsi tələb olunmur,  (Ərizə forması)

          İdxal üçün növbəti sənəd təqdim olunduqda əvvəlcədən gətirilən məhsula Respublika Baytarlıq Laboratoriyasının ekspertizası təqdim olunmalıdır.

● İXRAC ÜÇÜN:

    1) Hüquqi və fizik şəxsin yazılı ərizəsi və ya müraciəti;   (ƏRİZƏ FORMASI)

     2) Müqavilə;

    3) Mənşə sertifikatı;

    4) Respublika Baytarlıq Laboratoriyasının ekspertizası;

    5) Rayon, şəhər baytarlıq idarələri tərəfindən verilən baytarlıq sertifikatı.

    6) Rayon, şəhər baytarlıq idarələrinin Dövlət Baytarlıq Xidmətinə müraciəti.

 

TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏR 

                             GÖNDƏRİLİR -   sector-umu@vet.gov.az

15.01.2015
1424

Nəşrlər

  • 09(289) 21 iyun 2018-ci il

  • 07-08(287-288) 24 may 2018-ci il

  • 05-06(285-286) 26 aprel 2018-ci il

  • 04(284) 29 mart 2018-ci il

Bannerlər