Baytarlıq preparatları, yem və yem əlavələrinin idxal –ixracı zamanı icazənin verilməsi

A+
A
A-

  ● İDXAL ÜÇÜN:

 1) Hüquqi və fizik şəxsin yazılı ərizəsi və ya müraciəti; (ƏRİZƏ FORMASI)

     2) Müqavilə;

   3) Yük ixrac edən ölkənin:

      a) baytarlıq sertifikatı;

      b) mənşə sertifikatı;

      d) keyfiyyət vəsiqəsi;

      k)analiz sertifikatı;

   4) Respublikada qeydiyyatdan keçməsi barədə qeydiyyat vəsiqəsi.

    Qeyd: Baytarlıq preparatları, yem və yem əlavələrinin idxalı zamanıonların respublikada qeydiyyatdan keçməsi barədə qeydiyyat vəsiqəsi tələb olunur.

 

● İXRAC ÜÇÜN:

   1) Hüquqi və fizik şəxsin yazılı ərizəsi və ya müraciəti; (ƏRİZƏ FORMASI)

    2) Müqavilə;

   3) Mənşə sertifikatı;

   4) Baytarlıq sertifikatı.

 

TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏR 

                             GÖNDƏRİLİR -   E-mail:   sector-umu@vet.gov.az

15.01.2015
932

Nəşrlər

  • 18(280) 21 dekabr 2017-ci il

  • 16-17(278-279) 08 noyabr 2017-ci il

  • 15(277) 17 oktyabr 2017-ci il

  • 13-14(275-276) 07 sentyabr 2017-ci il

Bannerlər