Rusiya

A+
A
A-

 

 

 

1.Rusiyadan Azərbaycan Respublikasına it və pişik yemləri üçün verilən baytarlıq serifikatı

 

2.Rusyadan Azərbaycan Respublikasına donuz ətinin ixracı üçün verilən baytarlıq sertifikatı

 

3.Avroasiya İqtisadi Birliyinin gömrük ərazisinə damazlıq məqsədi ilə gətirilən iribuynuzlu heyvanların ixracına verilən baytarlıq sertifikatı

4.Avroasiya İqtisadi Birliyinin gömrük ərazisinə buğa toxumunun ixrcına verilən baytarlıq sertifikatı

 

5.Avroasiya İqtisadi Birliyinin gömrük ərazisinə iribuynuzlu heyvan embrionlarının ixracına verilən baytarlıq sertifikatı

 

6.Avroasiya İqtisadi Birliyinin gömrük ərazisinə kəsim məqsəi ilə  gətirilən  iribuynuzlu  və xırdabuynuzlu ətlik heyvanların ixracına verilən baytarlıq sertifikatı

7.Avroasiya İqtisadi Birliyinin gömrük ərazisinə damazlıq və yetişdirmə məqsədi ilə gətirilən xırdabuynuzlu heyvanların ixracına verilən baytarlıq sertifikatı

 

8.Avroasiya İqtisadi Birliyinin gömrük ərazisinə qoç toxumunun ixracına verilən baytarlıq sertifikatı

 

9.Avroasiya İqtisadi Birliyinin gömrük ərazisinə damazlıq məqsədi ilə gətirilən donuzların ixracına verilən baytarlıq sertifikatı

 

10.Avroasiya İqtisadi Birliyinin gömrük ərazisinə qaban toxumunun ixracına verilən baytarlıq sertifikatı

11.Avroasiya İqtisadi Birliyinin gömrük ərazisinə kəsilm məqsədi ilə gətirilən donuzların ixracına verilən baytarlıq sertifikatı 

 

12.Avroasiya İqtisadi Birliyinin gömrük ərazisinə damazlıq, istifadə üçün yararlı və idman atlarının (müsabiqələr iştirak etmək üçün göndərilən idman atları istisna olmaqla) ixracına verilən baytarlıq sertifikatı

 

13.Avroasiya İqtisadi Birliyinin gömrük ərazisinə yarışlarda iştirak etmək üçün idman atlarının müvəqqəti idxalına verilən baytarlıq sertifikatı

 

14.Avroasiya İqtisadi Birliyinin gömrük ərazisinə kəsim məqsədi ilə gətirilən atların ixracına verilən baytarlıq sertifikatı 

 

15.Avrasiya İqtisadi Birliyinin gömrük ərazisinə birgünlük toyuq cücələri, hinduşka, ördək, qaz balaları və bu növü quşların inkubasiya yumurtalarının ixracına verilən baytarlıq sertifikatı

 

16.Avrasiya İqtisadi Birliyinin gömrük ərazisinə xəzdərili heyvanların, dovşan, it və pişiklərin ixracına verilən baytarlıq sertifikatı

 

17.Avrasiya İqtisadi Birliyinin gömrük ərazisinə vəhşi heyvanların ixrac üçün verilən baytarlıq sertifikatı

 

18.Avrasiya İqtisadi Birliyi gömrük ərazisinə diri balıq, onurğasızlar və digər poykiloterm su heyvanlarının sürfələri, onların səmərəli becərilməsi, damazlıq üçün nəzərdə tutulan, qidalandırılan kürü, sperma və digər istifadə olunanların ixracına verilən baytarlıq sertifikatı

 

19.Avrasiya İqtisadi Birliyinin gömrük ərazisinə bal, eşşək arıları, baram qurdları  və yonca yarpağı arılarının ixracına verilən baytarlıq sertifikatı

 

20.Avroasiya İqtisadi Birliyinin gömrük ərazisinə şimal marallarının ixracınaverilən baytarlıq sertifikatı

 

21.Avrasiya İqtisadi Birliyinin gömrük ərazisinə dəvə və dəvə ailəsinin digər nümayəndələrinin (lama, alpaca, vicuna) ixracına verilən baytarlıq sertifikatı

 

22.Avrasiya İqtisadi Birliyinin gömrük ərazisinə iribuynuzlu heyvan əti, emal məqsədi ilə gətirilən xammal məhsullarının ixracına verilən baytarlıq sertifikatı

 

23.Avrasiya İqtisadi Birliyinin gömrük ərazisinə kəsim məqsədi ilə gətirilən donuz, donuz ətinin xammalı və emal məhsullarının ixracına verilən baytarlıq sertifikatı

 

24.Avrasiya İqtisadi Birliyinin gömrük ərazisinə kəsim məqsədi ilə gətirilən quş, quş ətinin xammalı və emal məhsullarının ixracına verilən baytarlıq sertifikatı

 

25.Avrasiya İqtisadi Birliyinin gömrük ərazisinə kəsim məqsədi ilə gətirilən at, at ətinin xammalı və emal məhsullarının ixracına verilən baytarlıq sertifikatı

 

26.Avroasiya İqtisadi Birliyinin gömrük ərazisinə konservlər, kolbaslar və digər hazır ət məhsullarının ixracına verilən baytarlıq sertifikatı

 

27.Avroasiya İqtisadi Birliyinin gömrük ərazisinə dovçanların kəsimindən alınmış ət, ət məhsulu və içalatının ixracına verilən baytarlıq sertifikatı

 

28.Avroasiya İqtisadi Birliyinin gömrük ərazisinə iri və xırdabuynuzlu heyvanlardan alınmş süd və süd məhsullarının ixracına verilən baytarlıq sertifikatı

 

29.Avroasiya İqtisadi Birliyinin gömrük ərazisinə xalis arı balı və arıcılıq məhsullarının ixracına verilən baytarlıq sertifikatı

 

30.Avroasiya İqtisadi Birliyinin gömrük ərazisinə toyuq yumurtasının emalından əldə olunmuş yumurta tozuna,melanja,albuminin ixracına verilən baytarlıq sertifikatı

 

31.Avroasiya İqtisadi Birliyinin gömrük ərazisinə xammal, heyvanların dırnağı, buynuzları, bağırsaqları, xəzdəriləri,quşların,qazların,ördıklırin və digır quşların tükünün ixracına verilən baytarlıq sertifikatı

 

32.Avroasiya İqtisadi Birliyinin gömrük ərazisinə balıq, dəniz xərçəngi, xərçəngdən hazırlanmış balıq ununun ixracına verilən baytarlıq sertifikatı

 

33.Avroasiya İqtisadi Birliyinin gömrük ərazisinə bitki mənşəli yemlərin ixracına verilən baytarlıq sertifikatı

 

34.Avroasiya İqtisadi Birliyinin gömrük ərazisinə heyvan mənşəli yemlərin ixracına verilən baytarlıq sertifikatı

 

35.Avroasiya İqtisadi Birliyinin gömrük ərazisinə it və pişik yemlərinin ixracına verilən baytarlıq sertifikatı

 

36.Avroasiya İqtisadi Birliyinin gömrük ərazisinə ovçuluq qənimətlərinin ixracına verilən baytarlıq sertifikatı

 

37.Avroasiya İqtisadi Birliyinin gömrük ərazisinə balıq, balıq məhsulları, xərçəngkimilər, ilbizlər və onların emalı məhsullarının ixracına verilən baytarlıq sertifikatı

 

38.Avroasiya İqtisadi Birliyinin gömrük ərazisinə qoyun əti, keçi əti, ət məhsulu və içalatının ixracına verilən baytarlıq sertifikatı

 

39.Avroasiya İqtisadi Birliyinin gömrük ərazisinə süfrəlik toyuq yumurtasının ixracına verilən baytarlıq sertifikatı

 

40.Avroasiya İqtisadi Birliyinin gömrük ərazisinə sirk və heyvanat parkları üçün heyvanların  ixracına verilən baytarlıq sertifikatı

 

41.Avroasiya İqtisadi Birliyinin gömrük ərazisinə yağış qurdu və onların süfrələrinin ixracına verilən baytarlıq sertifikatı

 

42.Avroasiya İqtisadi Birliyinin gömrük ərazisinə laboratoriya heyvanları (siçan, siçovul, dəniz donuzu, dovşan, pişik, it, meymunlar, quşlar) eləcə də onların mayalanmış yumurta, toxumları embrionlarının ixracına verilən baytarlıq sertifikatı

11.03.2017
1458

Nəşrlər

  • 01(299) 29 yanvar 2019-cu il

  • 18(298) 20 dekabr 2018-ci il

  • 17(297) 14 noyabr 2018-ci il

  • 15-16(295-296) 24 oktyabr 2018-ci il

Bannerlər