Dəmir yolunda Dövlət Baytarlıq Nəzarəti İdarəsi

A+
A
A-

 

 

Bu gün fəaliyyətdə olan  Dəmir yolunda Dövlət Baytarlıq Nəzarəti İdarəsi Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidmətinin strukturuna daxildir.

İdarə ilk dəfə 1910-cu ildə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi nəzdində yaradılıb.

Dəmir yolunda Dövlət Baytarlıq Nəzarəti İdarəsinin əsas vəzifəsi respublikanın dəmir yolu nəqliyyatı vasitəsi ilə daşınan baytarlıq təyinatlı yüklərə dövlət baytarlıq nəzarətini həyata keçirmək, əraziyə keçə biləcək infeksion və invazion xəstəliklərin törədicilərinin vaxtında qarşısını almaq, qorxulu xəstəliklərin ölkəyə sirayət etməsinə imkan verməmək və respublika əhalisini sağlam yüklərlə və qida məhsulları ilə təmin etmək, eləcə də yüklər boşaldıldıqdan sonra dəmir yolu vaqonlarının dezinfeksiyasını aparmaqdan ibarətdir.

İdarənin tabeçiliyində 2 məntəqə, 7 respublikadaxili dəmiryolu stansiyasında fəaliyyət göstərən nəqliyyatda baytar-sanitar sahəsi və 1 vaqonların dezinfeksiyasının təmin etmək üçün nəqliyyatda baytar-sanitar sahəsi mövcuddur.

İdarənin 48 nəfər işçisi vardır.

 

Əlaqə:

Telefon: 596-44-19;

Faks: 499-63-44

15.01.2017
1751

Nəşrlər

  • 02-03(282-283) 28 fevral 2018-ci il

  • 01(281) 25 yanvar 2018-ci il

  • 18(280) 21 dekabr 2017-ci il

  • 16-17(278-279) 08 noyabr 2017-ci il

Bannerlər