Zərdab

RAYON BAYTARLIQ İDARƏSİ:
rəis: Pənahov Mənsim Məhəmmədəli oğlu
telefon:0505283181
e-mail: zardab@vet.gov.az
ünvan:Zərdab rayonu
SAHƏ BAYTARLIQ MƏNTƏQƏLƏRİ:

1. Məlikli  Sahə Baytarlıq Məntəqəsinin müdiri         Kərimov  İlqar Ağamalı  0506830254

2. Bəyimli Sahə Baytarlıq Məntəqəsinin müdiri  Əsədov Məhəmməd Əsəd       0513364100

3. Çallı Sahə Baytarlıq Məntəqəsinin müdiri    Xəlilov  İlyas Bədirxan    0508948540

4.Şıxbağı Sahə Baytarlıq Məntəqəsinin müdiri  Əhmədov Ədalət  İsa    0503619654

5.Dəliquşcu Sahə Baytarlıq Məntəqəsinin müdiri  Ağayev Pərviz Xankişi    0503509398

6.Şahhüseynli Sahə Baytarlıq Məntəqəsinin müdiri  Abdullayev Sübhan Əzizalı          0507841516

7.Əlvənd  Sahə Baytarlıq  Məntəqəsinin müdiri  Möhbalıyev Müzəffər Həmdi    0506855530

8.İsaqbağı Sahə Baytarlıq  Məntəqəsinin müdiri  Əsədov  Novruz Səmid 0503845925

9.Gəlmə  Sahə Baytarlıq  Məntəqəsinin müdiri  Abdullayev Rahib Ələkbər          0504376296

10.Alıcanlı  Sahə Baytarlıq   Məntəqəsinin müdiri  Əsədov Raqib Alxan      0515029976

11.Qarabağlı  Alıcanlı Sahə Baytarlıq Məntəqəsinin müdiri  Əsədov Muradxan Muradalı      0503317850

12.Təzəkənd  Sahə Baytarlıq  Məntəqəsinin müdiri  Mehdiyev Əli İmran       0506436249

13.Məmmədqasımlı Sahə Baytarlıq Məntəqəsinin müdiri  Müzəffərov Ülvü Əflan                0516018361

14.Bıcaqçı Sahə Baytarlıq Məntəqəsinin müdiri  Məmmədova Nəsibə Məhəmməd         0508563077

15.Məlikmudlu  Sahə Baytarlıq  Məntəqəsinin müdiri  Əhmədov Məmməd Əsgər       0504152625

16.Qoruqabağı  Sahə Baytarlıq  Məntəqəsinin müdiri  Aslanov Qüdrət Qurbanəli          0509650759

17.Yuxarı Seyidlər Sahə Baytarlıq Məntəqəsinin müdiri  Məhəmmədov Coşqun Müslət 0505963635

18.Qaravəlli  Sahə Baytarlıq  Məntəqəsinin müdiri  Ağayev Nazir Atdıxan    0506842659

19.Şəftəhal  Sahə Baytarlıq  Məntəqəsinin müdiri  Muradov Tofiq Şamxal  0503981417

20.Əlibəyli  Sahə Baytarlıq  Məntəqəsinin müdiri   Abdulkərimov Müsafir Alməmməd        0518363552

DİAQNOSTİK KABİNET: (bəzi rayonlarda diaqnostik kabinet )
direktor: Teymurova Vəsilə  Qüdrət
telefon: 0504122706
e-mail:zardab@vet.gov.az
ünvan: Zərdab rayonu
APARILAN EPİZOOTİK TƏDBİRLƏR:
iribuynuzlularda qarayara:                              aparılıq
cavan iribuynuzlularda qarayara:                             aparılıq
xırdabuynuzlularda qarayara:                              aparılıq
təkdırnaqlılarda qarayara :                              aparılıq
donuzlarda qarayara:                              aparılıq
təkdırnaqlılarda taun:                              aparılıq
iribuynuzlularda dabaq:                              aparılıq
cavan iribuynuzlularda dabaq (revaksinasiya):                              aparılıq
xırdabuynuzlularda dabaq:                              aparılıq
itlərdə quduzluq:                              aparılıq
quşlarda “H”:                              aparılıq
quşlarda “La-sota”:                              aparılıq
xırdabuynuzlularda çiçək (qoyunlarda):                              aparılıq
iribuynuzlularda çiçək (cavanlarda):                              aparılıq
təkdırnaqlılarda manqo:                              aparılıq
iribuynuzlularda brusellyoz (qanalma):                              aparılıq
xırdabuynuzlularda brusellyoz (ana qoyunlarda qanalma):                             aparılıq
qoçlarda brusellyoz (qanalma):                              aparılıq
qoçlarda epididimit:                              aparılıq
xırdabuynuzlularda brusellyoz Rev-1 :                              aparılıq
emkar:                              aparılıq
bradzot:                              aparılıq
iribuynuzlularda pasterelyoz:                              aparılıq
xırdabuynuzlularda pasterelyoz...:                              aparılıq
iribuynuzlularda nodulyar dermatit:                              aparılıq
iribuynuzlularda şamlenberq:                              aparılıq
AŞKARLANAN VƏ MÜALİCƏ EDİLƏN XƏSTƏLİKLƏR:
1
2
3
4
XƏSTƏLİYİN LƏĞVİ:
1
2
3
4
RAYONUN EPİZOOTİK VƏZİYYƏTİ:
SABİTDİR