Qusar

RAYON BAYTARLIQ İDARƏSİ:
rəis: Mamaliyev Vidadi Hacıkərim oğlu
telefon: 0503559151
e-mail:qusar@vet.gov.az
ünvan: Qusar rayonu
SAHƏ BAYTARLIQ MƏNTƏQƏLƏRİ:

57 saylı Zuxul Sərhəd(Zolaq)BNM  rəisi Məhərrəmov Səftər Məhərrəm oğlu    0706777289

Zindan Muruq sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Əzizov Rauf İmaməli oğlu   0709825727

Əniq sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Şəkərəliyev Şahbaz Teymurşah oğlu 0705911701

Urva sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Şərifov Niyaz İlyas oğlu            0707376602

Gədəzeyxur sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Pirəliyev Raid Qayınbəy oğlu 0507205907

İmamqulukənd sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri   Paşayev Malik Paşa oğlu 0506793882

Cağar oba sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Əmirsultanov Fəzail Əmirsultanov oğlu                0707376480

Bədirqala sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Qaracov Ağam Xaspolad oğlu      0507873889

Düztahir sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Novruzov Maarif Xidirbəy oğlu     0705897971

Hil sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Ağaverdiyev Minbər İbrahim oğlu          0505326992

Yasab sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Eyvazov Salat Sadıq oğlu       0506490635

Xuluq sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Ramazanov Xeyirbala Məmmədəli oğlu    0505193845

Samur sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Ağayev Muxtar Heybət oğlu             0706569964

Şirvanovka sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Babayev İlyas Camiddin oğlu    0709166369

Sudur sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Balabəyov Loğman İbrahim oğlu       0709577539

DİAQNOSTİK KABİNET: (bəzi rayonlarda diaqnostik kabinet )
direktor: Məhərrəmov Səftər Məhərrəm oğlu
telefon: 0506470836
e-mail: qusar@vet.gov.az
ünvan: Qusar rayonu
APARILAN EPİZOOTİK TƏDBİRLƏR:
iribuynuzlularda qarayara:              aparılır
cavan iribuynuzlularda qarayara:               aparılır
xırdabuynuzlularda qarayara:               aparılır
təkdırnaqlılarda qarayara :               aparılır
donuzlarda qarayara:               aparılır
təkdırnaqlılarda taun:               aparılır
iribuynuzlularda dabaq:               aparılır
cavan iribuynuzlularda dabaq (revaksinasiya):               aparılır
xırdabuynuzlularda dabaq:               aparılır
itlərdə quduzluq:               aparılır
quşlarda “H”: {dəyişən}
quşlarda “La-sota”:               aparılır
xırdabuynuzlularda çiçək (qoyunlarda):               aparılır
iribuynuzlularda çiçək (cavanlarda):               aparılır
təkdırnaqlılarda manqo:               aparılır
iribuynuzlularda brusellyoz (qanalma):              aparılır
xırdabuynuzlularda brusellyoz (ana qoyunlarda qanalma):               aparılır
qoçlarda brusellyoz (qanalma):               aparılır
qoçlarda epididimit:               aparılır
xırdabuynuzlularda brusellyoz Rev-1 :               aparılır
emkar:               aparılır
bradzot:               aparılır
iribuynuzlularda pasterelyoz:               aparılır
xırdabuynuzlularda pasterelyoz...:               aparılır
iribuynuzlularda nodulyar dermatit:               aparılır
iribuynuzlularda şamlenberq:               aparılır
AŞKARLANAN VƏ MÜALİCƏ EDİLƏN XƏSTƏLİKLƏR:
1
2
3
4
XƏSTƏLİYİN LƏĞVİ:
1
2
3
4
RAYONUN EPİZOOTİK VƏZİYYƏTİ:
Sabitdir