Hacıqabul

RAYON BAYTARLIQ İDARƏSİ:
rəis: Zeynalov Pünhan Gülxan oğlu
telefon: 055-287-87-37
e-mail: haciqabul@vet.gov.az   ;   050-311-54-24
ünvan: Hacıqabul şəhəri
SAHƏ BAYTARLIQ MƏNTƏQƏLƏRİ:

 I Udulu sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri             Tarıverdiyev Abasəli Yolçu oğlu        050-506-63-85           

II Udulu sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri       Məmmədov Əvəzəli Qurbanəli oğlu   050-325-05-81           

Meyniman sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri   Məhərrəmov Xələf Qasım oğlu         050-376-02-29           

Rəncbər sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri  Eyvazov Rasim Əlövsət oğlu               050-715-02-62           

Navahı sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Hüseynov Aydın Əkbər oğlu                    050-397-68-79           

Atbulaq sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri  Binəliyev Bəxtiyar Sərvər oğlu               055-721-84-19           

Şirvan sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri   Abasov Hikmət Sevil oğlu                      070-691-48-34           

Muğan sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Ağayev Cavid Sərdar oğlu                      055-916-95-88

 

DİAQNOSTİK KABİNET: (bəzi rayonlarda diaqnostik kabinet )
direktor: Cəbrayılova Nəzrin İsabala qızı
telefon: 051-514-32-01
e-mail:haciqabul-dk@vet.gov.az; haciqabul@vet.gov.az
ünvan: Hacıqabul şəhəri
APARILAN EPİZOOTİK TƏDBİRLƏR:
iribuynuzlularda qarayara:                                             aparılır
cavan iribuynuzlularda qarayara:                                     aparılır
xırdabuynuzlularda qarayara:                                         aparılır
təkdırnaqlılarda qarayara :                                              aparılır
donuzlarda qarayara:                                                    aparılır
təkdırnaqlılarda taun:                                                    aparılır
iribuynuzlularda dabaq:                                                aparılır
cavan iribuynuzlularda dabaq (revaksinasiya):                aparılır
xırdabuynuzlularda dabaq:                                            aparılır
itlərdə quduzluq:                                                          aparılır
quşlarda “H”:                                                               aparılır
quşlarda “La-sota”:                                                       aparılır
xırdabuynuzlularda çiçək (qoyunlarda):                           aparılır
iribuynuzlularda çiçək (cavanlarda):                               aparılır
təkdırnaqlılarda manqo:                                                 aparılır
iribuynuzlularda brusellyoz (qanalma):                            aparılır
xırdabuynuzlularda brusellyoz (ana qoyunlarda qanalma): aparılır
qoçlarda brusellyoz (qanalma):                                      aparılır
qoçlarda epididimit:                                                      aparılır
xırdabuynuzlularda brusellyoz Rev-1 :                             aparılır
emkar:                                                                        aparılır
bradzot:                                                                      aparılır
iribuynuzlularda pasterelyoz:                                         aparılır
xırdabuynuzlularda pasterelyoz...:                                 aparılır
iribuynuzlularda nodulyar dermatit:                                aparılır
iribuynuzlularda şamlenberq:                                        aparılır
AŞKARLANAN VƏ MÜALİCƏ EDİLƏN XƏSTƏLİKLƏR:
1
2
3
4
XƏSTƏLİYİN LƏĞVİ:
1
2
3
4
RAYONUN EPİZOOTİK VƏZİYYƏTİ:
SABİTDİR