Qax

RAYON BAYTARLIQ İDARƏSİ:
rəis: Babayev Şövkət Ramazan oğlu
telefon: 024--25-5-22-67; 050-465 -56-01
e-mail: qах@vet.gov.az ;babayev.sovketL@mail.ru                                                               
ünvan: Qax rayonu
SAHƏ BAYTARLIQ MƏNTƏQƏLƏRİ:

64 saylı Rəis  Sarıbaş  S/.BM Sofıyev Pənah M.Əli oğlu 051-578-59-08 Penahsofiyev@gmail.com             

İlisu sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Abbasov Hamlet Abakar oğlu 055-499-25-35 hamlet.abbasov1961@mail.ru   

Qaxingilov sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Hacıyev Rafik Qurban oğlu 055-615-53-16 rafiq.haciyev.1964@mail.ru   

Qum sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri İsayev Araz İsgəndər oğlu 055-912-17-90 araz.isaev64@mail.ru

Əmbərçay sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Omarov Kamil Saleh oğlu 055-306-62-24 kkkomarov52@mail.ru             

Ləkit sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Cumayev İlham Sadəddin 051 -772 -72-14 cumayevi@mail.ru

Alınalı sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Əhmədov Nadir Mahmud oğlu 051-965-33-63 nadir.ehmedov.2016@mail.ru                 

63 saylı sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Beydullayev Camaləddin Əli 055-873-34-59 beydullayev.camaleddin.@mail.ru

Hasmalı sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Məmmədov Musavəddin Cahangir oğlu 051-656-00-29  musav*** @mail.ru            

Əlibəyli sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Okracanaşvili  Firuzi Andreyeviç 070-955-73-07 Firuzi.okrocanaşvili@mail.ru     

Qorağan sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Məmmədov Məmməd Niyaz oğlu  070-846 -55-30 memmed.memmedov.63@bk.ru

Qıpçaq sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Babayev Adil Hacıbəy oğlu 055-271-34-30 adil.babayev.65@mail.ru

 
 
 
 
 
APARILAN EPİZOOTİK TƏDBİRLƏR:
iribuynuzlularda qarayara:                    aparılır
cavan iribuynuzlularda qarayara:                     aparılır
xırdabuynuzlularda qarayara:                     aparılır
təkdırnaqlılarda qarayara :                     aparılır
donuzlarda qarayara:                     aparılır
təkdırnaqlılarda taun:                     aparılır
iribuynuzlularda dabaq:                     aparılır
cavan iribuynuzlularda dabaq (revaksinasiya):                     aparılır
xırdabuynuzlularda dabaq:                     aparılır
itlərdə quduzluq:                     aparılır
quşlarda “H”:                     aparılır
quşlarda “La-sota”:                     aparılır
xırdabuynuzlularda çiçək (qoyunlarda):                     aparılır
iribuynuzlularda çiçək (cavanlarda):                     aparılır
təkdırnaqlılarda manqo:                     aparılır
iribuynuzlularda brusellyoz (qanalma):                     aparılır
xırdabuynuzlularda brusellyoz (ana qoyunlarda qanalma):                     aparılır
qoçlarda brusellyoz (qanalma):                     aparılır
qoçlarda epididimit:                     aparılır
xırdabuynuzlularda brusellyoz Rev-1 :                     aparılır
emkar:                     aparılır
bradzot:                    aparılır
iribuynuzlularda pasterelyoz:                     aparılır
xırdabuynuzlularda pasterelyoz...:                     aparılır
iribuynuzlularda nodulyar dermatit:                     aparılır
iribuynuzlularda şamlenberq:                     aparılır
AŞKARLANAN VƏ MÜALİCƏ EDİLƏN XƏSTƏLİKLƏR:
1
2
3
4
XƏSTƏLİYİN LƏĞVİ:
1
2
3
4
RAYONUN EPİZOOTİK VƏZİYYƏTİ:
SABİTDİR