Qobustan

RAYON BAYTARLIQ İDARƏSİ:
rəis: Balakişiyev İntiqam Ənvər oğlu
telefon: 050-479-00-44
e-mail: qobustan@vet.gov.az; qobustan.baytarliq@mail.ru
ünvan: Qobustan r-n
SAHƏ BAYTARLIQ MƏNTƏQƏLƏRİ:

Qobustan Şəhər- 1 sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Şərifov Əbülfəz Şərfalı o 055-207-86-61             

Dərəkənd sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Abıyev Qalib Əhməd o 070-572-40-98  

Xilmilli  sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Haxverdiyev Tarverdi Səməd 0        050-416-64-21  

Təklə sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Baxışov Sərvər Əvəz o 050-580-96-33            

Ərəbqədim sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Baratov Qismət Canbaba o      050-662-94-14  

Qurbançı sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Fərzəliyev Mübariz Babayar o     050-519-07-69  

Cəyirli sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Məmmədov Asəf Əlifxano 050-353-33-79  

Nabur sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Hacıyev Əslxan Əjdər o 051-364-36-25  

Yekəxana sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Abdullayev Fərman Çovuş o 050-395-38-92        

Poladlı sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri İsmayılov Cəsarət Qasım o 050-406-63-49  

Sündü sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Novruzov İlqar Arif o 050-584-87-54

Qobustan ş-2 sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Qayıbov Eldar Həmzə o 050-476-50-78          

DİAQNOSTİK KABİNET: (bəzi rayonlarda diaqnostik kabinet )
direktor:
telefon:
e-mail: qobustan@vet.gov.az
ünvan: Qobustan r-n
APARILAN EPİZOOTİK TƏDBİRLƏR:
iribuynuzlularda qarayara:                       aparılır
cavan iribuynuzlularda qarayara:                        aparılır
xırdabuynuzlularda qarayara:                        aparılır
təkdırnaqlılarda qarayara :                        aparılır
donuzlarda qarayara:                        aparılır
təkdırnaqlılarda taun:                        aparılır
iribuynuzlularda dabaq:                        aparılır
cavan iribuynuzlularda dabaq (revaksinasiya):                        aparılır
xırdabuynuzlularda dabaq:                        aparılır
itlərdə quduzluq:                        aparılır
quşlarda “H”:                        aparılır
quşlarda “La-sota”:                        aparılır
xırdabuynuzlularda çiçək (qoyunlarda):                                 aparılır
iribuynuzlularda çiçək (cavanlarda):                                     aparılır
təkdırnaqlılarda manqo:                                                     aparılır
iribuynuzlularda brusellyoz (qanalma):                                 aparılır
xırdabuynuzlularda brusellyoz (ana qoyunlarda qanalma):     aparılır
qoçlarda brusellyoz (qanalma):                        aparılır
qoçlarda epididimit:                        aparılır
xırdabuynuzlularda brusellyoz Rev-1 :                        aparılır
emkar:                        aparılır
bradzot:                        aparılır
iribuynuzlularda pasterelyoz:                        aparılır
xırdabuynuzlularda pasterelyoz...:                        aparılır
iribuynuzlularda nodulyar dermatit:                        aparılır
iribuynuzlularda şamlenberq:                        aparılır
AŞKARLANAN VƏ MÜALİCƏ EDİLƏN XƏSTƏLİKLƏR:
1
2
3
4
XƏSTƏLİYİN LƏĞVİ:
1
2
3
4
RAYONUN EPİZOOTİK VƏZİYYƏTİ:
SABİTDİR