Beyləqan

RAYON BAYTARLIQ İDARƏSİ:
rəis: BAYRAMOV NİZAMİ USUB
telefon: 0503404644
e-mail: nizamibayramov62@mail.ru
ünvan: Beyləqan şəhəri
SAHƏ BAYTARLIQ MƏNTƏQƏLƏRİ:

27 Saylı Şahsevən sərhəd (zolaq)Baytarlıq Nəzarəti məntəqəsinin rəisi QULİYEV ƏLİF XANLAR 503205320

28 Saylı Xalac sərhəd (zolaq)Baytarlıq Nəzarəti məntəqəsinin rəisi ƏLİYEV ÇİNGİZ SEVDİMALI  503484068

İmamverdilər sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri QULİYEV NİZAMİ CABBAR    504020573         

Örənqala sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri QULİYEV MÜBARİZ HÜSEYN        503368301         

Eyvazallar sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri QULİYEV SƏRDAR BƏHRAM       506852612         

2-ci Aşiqlı sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri PAŞAYEV ƏLƏMŞAH NURUŞ       505172515         

Binnətli sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri HEYDƏROV VALEH MƏMMƏDƏLİ              506155011         

Dünyamallar sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri MİRZƏYEV ƏHLİMAN TƏVƏKGÜL     509688308         

Əlinəzərli sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri KƏRİMOV ELXAN KAMRAN        504744016         

1-ci Aşiqlı sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri PAŞAYEV ƏMİRASLAN PAŞA       504807879         

Təzəkənd sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri QULİYEV SÜLEYMAN QARDAŞXAN  504571363         

Allahyarlı sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri RÜSTƏMOV AKİF RÜSTƏM          703315878         

Tatalılar sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri ASLANOV TAHİR ƏLƏSDAN            519367538         

Şərq sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri QULİYEV VAQİF MƏHƏMMƏDƏLİ    503844055         

Qəhrəmanlı sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri QARAYEV TAHİR TEYMUR        506217864         

Kəbirli sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri İSMAYILOV MURTUZƏLİ HÜSEYN   505679432         

 
 
 
 
 
APARILAN EPİZOOTİK TƏDBİRLƏR:
iribuynuzlularda qarayara:                         aparılır
cavan iribuynuzlularda qarayara:                          aparılır
xırdabuynuzlularda qarayara:                          aparılır
təkdırnaqlılarda qarayara :                          aparılır
donuzlarda qarayara:                          aparılır
təkdırnaqlılarda taun:                          aparılır
iribuynuzlularda dabaq:                          aparılır
cavan iribuynuzlularda dabaq (revaksinasiya):                          aparılır
xırdabuynuzlularda dabaq:                         aparılır
itlərdə quduzluq:                          aparılır
quşlarda “H”:                          aparılır
quşlarda “La-sota”:                          aparılır
xırdabuynuzlularda çiçək (qoyunlarda):                          aparılır
iribuynuzlularda çiçək (cavanlarda):                          aparılır
təkdırnaqlılarda manqo:                          aparılır
iribuynuzlularda brusellyoz (qanalma):                          aparılır
xırdabuynuzlularda brusellyoz (ana qoyunlarda qanalma):                          aparılır
qoçlarda brusellyoz (qanalma):                          aparılır
qoçlarda epididimit:                          aparılır
xırdabuynuzlularda brusellyoz Rev-1 :                          aparılır
emkar:                          aparılır
bradzot:                          aparılır
iribuynuzlularda pasterelyoz:                          aparılır
xırdabuynuzlularda pasterelyoz...:                          aparılır
iribuynuzlularda nodulyar dermatit:                          aparılır
iribuynuzlularda şamlenberq:                          aparılır
AŞKARLANAN VƏ MÜALİCƏ EDİLƏN XƏSTƏLİKLƏR:
1
2
3
4
XƏSTƏLİYİN LƏĞVİ:
1
2
3
4
RAYONUN EPİZOOTİK VƏZİYYƏTİ:
SABİTDİR