İmişli

RAYON BAYTARLIQ İDARƏSİ:
rəis: Qasımov Orucəli Seyfəddin oğlu
telefon: (50) 734 74 04   
e-mail: imisli@vet.gov.az;    orucali.kasumov@mail.ru
ünvan: İmişli rayonu
SAHƏ BAYTARLIQ MƏNTƏQƏLƏRİ:

31 saylı Bəhrəmtəpə Sərhəd (zolaq) Baytarlıq Nəzarəti Məntəqəsinin rəisi  Tapdıqov Şirin Mətləb oğlu  (51) 384 29 56; (55) 625 29 56      

32 saylı Çaxırlı Sərhəd (zolaq) Baytarlıq Nəzarəti Məntəqəsinin rəisi   Əliyev Əfqan Əlinağı oğlu           (50) 775 46 57; (70) 275 46 57

33 saylı Aranlı Sərhəd (zolaq) Baytarlıq Nəzarəti Məntəqəsinin rəisi     Məmmədov Azər Nüsrət oğlu      (51) 325 57 50              

Xəlfəli sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Cəfərov Habil Famil oğlu      (50) 582 94 60   

Muradxanlı sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Əhmədov Məmmədhəsən Əhməd oğlu  (50) 538 25 21

Cəfərli sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Niftalıyev Amanxan Usub oğlu  (50) 595 41 40   

Rəsullu sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Məmişov Bəxtiyar Şaləddin oğlu   (50) 579 82 71   

Bəcirəvan sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Zahidov Behbud Məmmədzayıd oğlu    (50) 728 02 84

Boşçalılar sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Salahov Salah Məmmədxan oğlu      (51) 415 84 78

Xoşçobanlı sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Quliyev Knyaz Ayaz oğlu            (50) 535 31 58

Qaragüvəndikli sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Səfərov İsrəfil Baxış oğlu   (50) 596 27 69    -

Məmmədli sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Vəliyev İlham Qalası oğlu          (50) 622 38 67    -

Qulubəyli sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Ələkbərov Ələsgər Məzahir oğlu             (50) 537 12 44    -

Ağammədli sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Quliyev Elxan Əzizalı oğlu         (50) 718 32 59    -

Əliqulular sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Quliyev Aqşin Qulu oğlu               (50) 362 13 50    -

Qaralar sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Fərzəliyev Ağa Gürşad oğlu             (50) 338 18 77    -

Otuziki sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Alışov Ziyafət Əzizulla oğlu               (50) 579 87 70    -

Sarıxanlı sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Cəbrayılov Cəbrayıl Saday oğlu     (50) 554 32 92    -

Məzrəli sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Məmmədov Arif Əsəd oğlu            (50) 496 28 42    -

İmişli sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Orucov Ələşrəf Barat oğlu    (50) 383 80 14; (70) 383 80 14     

DİAQNOSTİK KABİNET: (bəzi rayonlarda diaqnostik kabinet )
direktor: Quliyev Əyyub Yusif oğlu
telefon: (50) 559 10 96
e-mail:imisli@vet.gov.az;
ünvan: İmişli rayonu
APARILAN EPİZOOTİK TƏDBİRLƏR:
iribuynuzlularda qarayara:                 aparılır
cavan iribuynuzlularda qarayara:                  aparılır
xırdabuynuzlularda qarayara:                  aparılır
təkdırnaqlılarda qarayara :                  aparılır
donuzlarda qarayara:                  aparılır
təkdırnaqlılarda taun:                  aparılır
iribuynuzlularda dabaq:                  aparılır
cavan iribuynuzlularda dabaq (revaksinasiya):                  aparılır
xırdabuynuzlularda dabaq:                  aparılır
itlərdə quduzluq:                  aparılır
quşlarda “H”:                  aparılır
quşlarda “La-sota”:                  aparılır
xırdabuynuzlularda çiçək (qoyunlarda):                  aparılır
iribuynuzlularda çiçək (cavanlarda):                  aparılır
təkdırnaqlılarda manqo:                  aparılır
iribuynuzlularda brusellyoz (qanalma):                  aparılır
xırdabuynuzlularda brusellyoz (ana qoyunlarda qanalma):                 aparılır
qoçlarda brusellyoz (qanalma):                  aparılır
qoçlarda epididimit:                  aparılır
xırdabuynuzlularda brusellyoz Rev-1 :                 aparılır
emkar:                  aparılır
bradzot:                  aparılır
iribuynuzlularda pasterelyoz:                  aparılır
xırdabuynuzlularda pasterelyoz...:                  aparılır
iribuynuzlularda nodulyar dermatit:                  aparılır
iribuynuzlularda şamlenberq:                  aparılır
AŞKARLANAN VƏ MÜALİCƏ EDİLƏN XƏSTƏLİKLƏR:
1
2
3
4
XƏSTƏLİYİN LƏĞVİ:
1
2
3
4
RAYONUN EPİZOOTİK VƏZİYYƏTİ:
SABİTDİR