Lerik

RAYON BAYTARLIQ İDARƏSİ:
rəis: Tağıyev Gülmirzə Xudaverdi oğlu
telefon: 050-661-77-84
e-mail: lerik@vet.gov.az;   mirza06031965@mail.ru
ünvan: Lerik rayonu
SAHƏ BAYTARLIQ MƏNTƏQƏLƏRİ:

1.29 saylı S(Z)BNM-si  rəisi Cəfərov Aslan Hümbət oğlu tel: 0506317497

2.30 saylı S(Z)BNM-si rəisi Əliyev Əfrəddin İltifat oğlu tel: 0505668463  

3  Lerik sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Hüseynov İsa Təzəxan oğlu tel:  0505429204            

4.Çayrud sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Ziyadov Faiq Musa oğlu tel: 0506840436 

5.Veri sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Zeynalov Fəxrəddin Mirsaleh oğlu tel: 0504818950 

6.Rəzgov sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Əşrəfov İltimas İltifat oğlu tel: 503809514             

7.Conu sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Cəfərov Mehrəli Xudabağış oğlu  tel: 0505468589 

8.Əliabad sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Əsədov Əsədxan Ataxan oğlu  tel: 0506650363 

9.Blaband sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Şahiyev Elşən Əfrəddin oğlu   tel: 0513324131   

10.Vizəzəmin sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Hüseynov Əli Ağaşirin oğlu  tel: 0514546154

11.Blüdül sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Məmmədov Əzizbala Şirməmməd   tel: 0506326896       

12.Livədirqə sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Musayev Şəhadət Həsən oğlu tel: 0505063499            

13.Kiravud sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Vəliyev Telman Şahverən oğlu tel: 0516669958

14.Rvarud sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Həsənov Rufulla Fayaz oğlu tel:                0506765363       

15. 40-km sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Nəzərov Sədyar Ağayar oğlu tel:0504376647      

16.Daster sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Əmirov Nurəddin Əvəz oğlu tel:               0504491524       

17.Tikaband sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Salayev Valeh Əkbər oğlu tel:               0506152292       

18.Siyov sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Əmirova Marqarita Vasiliyevna tel: 0252771250  

19.Züviç sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Vahabov Səlif İltifat oğlu tel:0505257207 

20.Şingədilan sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Qulamov Fəxrəddin Əhməd oğlu tel: 0505635258

21.Piran sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Şəfiyev Abdulla Sadıx oğlu tel: 0504613465            

22.Şinəband sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Kərimov Əlizadə Museyib oğlu tel: 0504852223          

23.Bürsülüm sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Quliyev Ələkbər Ramazan oğlu  tel: 0505997534

DİAQNOSTİK KABİNET: (bəzi rayonlarda diaqnostik kabinet )
direktor: Sadıxov Şakir Pişan oğlu
telefon: 0506861735
e-mail:lerik@vet.gov.az;
ünvan: Lerik rayonu
APARILAN EPİZOOTİK TƏDBİRLƏR:
iribuynuzlularda qarayara:                 aparılır
cavan iribuynuzlularda qarayara:                 aparılır
xırdabuynuzlularda qarayara:                 aparılır
təkdırnaqlılarda qarayara :                 aparılır
donuzlarda qarayara:                 aparılır
təkdırnaqlılarda taun:                 aparılır
iribuynuzlularda dabaq:                 aparılır
cavan iribuynuzlularda dabaq (revaksinasiya):                 aparılır
xırdabuynuzlularda dabaq:                 aparılır
itlərdə quduzluq:                 aparılır
quşlarda “H”:                 aparılır
quşlarda “La-sota”:                 aparılır
xırdabuynuzlularda çiçək (qoyunlarda):                 aparılır
iribuynuzlularda çiçək (cavanlarda):                 aparılır
təkdırnaqlılarda manqo:                 aparılır
iribuynuzlularda brusellyoz (qanalma):                 aparılır
xırdabuynuzlularda brusellyoz (ana qoyunlarda qanalma):                aparılır
qoçlarda brusellyoz (qanalma):                aparılır
qoçlarda epididimit:                 aparılır
xırdabuynuzlularda brusellyoz Rev-1 :                 aparılır
emkar:                 aparılır
bradzot:                 aparılır
iribuynuzlularda pasterelyoz:                aparılır
xırdabuynuzlularda pasterelyoz...:                 aparılır
iribuynuzlularda nodulyar dermatit:                 aparılır
iribuynuzlularda şamlenberq:                 aparılır
AŞKARLANAN VƏ MÜALİCƏ EDİLƏN XƏSTƏLİKLƏR:
1
2
3
4
XƏSTƏLİYİN LƏĞVİ:
1
2
3
4
RAYONUN EPİZOOTİK VƏZİYYƏTİ:
SAİTDİR