Biləsuvar

RAYON BAYTARLIQ İDARƏSİ:
rəis: Bəhmənov Hüseynağa Vərəqə oğlu
telefon: 050-366-86-42
e-mail: bilasuvar@vet.gov.az; bbaytarliq @mail.ru ;
ünvan: Biləsuvar rayonu
SAHƏ BAYTARLIQ MƏNTƏQƏLƏRİ:

Mirzəyev Əli Nağı oğlu                          Biləsuvar-şəhər sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri     050-454-60-15

Qiyasov Qurbanxan Məmi oğlu           Ağalıkənd sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri              070-367-33-23

Səfərov Daşqın Azad oğlu                   Aşağı-Cürəli sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri          070-665-98-17

Əliyev Natiq Allahşükür oğlu                Ağayri sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri                   051-833-13-82

Rəhmanov Əvəz Qardaş oğlu              Günəşli  sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri                 050-551-41-33

Rüstəmov Yadigar Mütəllib oğlu           Xırmandalı sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri            050-585-11-33

Ağayev Abasət Kamil oğlu                     Nəsimikənd sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri         051-356-26-92

Bağişov Loğman Xanış oğlu                 Çinarli sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri                   050-634-66-53

Nadirov Vəli Dayandur oğlu                   Səmədabad sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri         050-672-23-57

Şəbiyev Rəfail İrzaxan oğlu                   Bağbanlar sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri                       050-583-73-52

Kərimov Gülhüseyn Ağahüseyn  oğlu   Təzəkənd sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri             055-943-76-41

Rəcəbli İsaxan Sadadxan oğlu              Dəvrişli sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri                050-415-22-06

Eynullayev Höküməli Qəribxan oğlu      Ovçubərə sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri             055-376-68-98

Tağiyev Tofiq Əmir oğlu                          İsmətli sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri                   051-968-57-00

Zeynalov Yusif Təvəkgül oğlu               Bəydili sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri                  050-500-15-73

İsmayılov Yaşılxan Amanxan oğlu         Əsgərabad sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri           055-516-95-11

Əliyev Rafiq Alxos oğlu                          Zəhmətabad sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri         050-494-78-98

Əliyev Mirhəsən Qulam oğlu                  Amankənd sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri           050-592-57-59

 

DİAQNOSTİK KABİNET: (bəzi rayonlarda diaqnostik kabinet )
direktor: Quliyev Bəhmən İsmayıl oğlu
telefon:050-366-39-74
e-mail: bilasuvar@vet.gov.az
ünvan: Bilasuvar rayonu
APARILAN EPİZOOTİK TƏDBİRLƏR:
iribuynuzlularda qarayara:    aparılır
cavan iribuynuzlularda qarayara:     aparılır
xırdabuynuzlularda qarayara:     aparılır
təkdırnaqlılarda qarayara :     aparılır
donuzlarda qarayara:    aparılır
təkdırnaqlılarda taun:    aparılır
iribuynuzlularda dabaq:     aparılır
cavan iribuynuzlularda dabaq (revaksinasiya):     aparılır
xırdabuynuzlularda dabaq:     aparılır
itlərdə quduzluq:     aparılır
quşlarda “H”:     aparılır
quşlarda “La-sota”:     aparılır
xırdabuynuzlularda çiçək (qoyunlarda):      aparılır
iribuynuzlularda çiçək (cavanlarda):     aparılır
təkdırnaqlılarda manqo:     aparılır
iribuynuzlularda brusellyoz (qanalma):     aparılır
xırdabuynuzlularda brusellyoz (ana qoyunlarda qanalma):     aparılır
qoçlarda brusellyoz (qanalma):     aparılır
qoçlarda epididimit:     aparılır
xırdabuynuzlularda brusellyoz Rev-1 :     aparılır
emkar:     aparılır
bradzot:     aparılır
iribuynuzlularda pasterelyoz:     aparılır
xırdabuynuzlularda pasterelyoz...:     aparılır
iribuynuzlularda nodulyar dermatit:     aparılır
iribuynuzlularda şamlenberq:    aparılır
AŞKARLANAN VƏ MÜALİCƏ EDİLƏN XƏSTƏLİKLƏR:
1
2
3
4
XƏSTƏLİYİN LƏĞVİ:
1
2
3
4
RAYONUN EPİZOOTİK VƏZİYYƏTİ:
SABİTDİR