Qəbələ

RAYON BAYTARLIQ İDARƏSİ:
rəis: Abdurahmanov Bəhman Əmircan o
telefon: 024-20-5-03-52; 050 369-77-62
e-mail: qabala@vet.gov.az;behman.abdurahmanov@mail.ru
ünvan: Qəbələ rayonu
SAHƏ BAYTARLIQ MƏNTƏQƏLƏRİ:

59 saylı Qemervan sərhəd zolaq Müdir Hüseynov Teymur Bəxtiyar o    050 498-21-34   

Qəbələ sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Eyvazov  Qnyaz  İlyas  o      050 446-04-60   

Vəndam sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Əzizov  Qəzənfər Məhəmməd o 055 672-22-80   

Laza baytar sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Baliyev Nizaməddin Piralı o  050 382-81-90   

Pirelli sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Ağayev Nadir Naməddin    051 890-24-13   

Nic sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Balasani Semik  Maisi  o      050 519-20-63   

Yenikənd sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Mirzəağayev Zeynəddin Seyfəddin o 050 429-77-05   

Tikanlı sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Kərimov Əbulfət Tacəddin o             050 404-67-58   

Əmirvan sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Tahirov Qudrət Ərzuman o           051 727-81-20

Məlikli sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Əzizov  Əlfəddin  Nəcməddin o       050 513-36-40

Quşlar sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Manafov Natiq Ibrahim o    050 654-07-76

Bum sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Sərkərov  Eldəniz Nəcməddin o  050 389-25-36

Hacallı sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Əmrahov  Dosənməd  Sədulla o   050675-11-23

Bunud sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Yaralıyev Şakir Məlik o   050 504-60-72

Mirzəbəyli sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Səmədov  Səməd Xanad o   050 687-29-03

Dızaxlı sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Babaşov Zubeyir Hafiz o       050 611-92-06

Tüntül sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Bayramov Nemət Rustəm  o             050 590-84-88

Zalam sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Babayev Marif  Arifşah o      050 758-92-74

Bayramkoxa sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri İsayev Aydın  Qurban o           050 460-25-94

Zaragan sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Əfəndiyev Əliyar Məmmədəli o   050 332-37-91

Mıxlıqovaq sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Müdir Rüstəmov Etibar Əmirfət  o  050 513-36-11   

BAYTARLIQ DİAQNOSTİK KABİNETİ
direktor: Məhərrəmov İmran Qəzyəddin
telefon: 050 420-19-06
e-mail: qabala@vet.gov.az;
ünvan: Qəbələ şəhəri
APARILAN EPİZOOTİK TƏDBİRLƏR:
iribuynuzlularda qarayara:      aparılır
cavan iribuynuzlularda qarayara:      aparılır
xırdabuynuzlularda qarayara:      aparılır
təkdırnaqlılarda qarayara :      aparılır
donuzlarda qarayara:      aparılır
təkdırnaqlılarda taun:      aparılır
iribuynuzlularda dabaq:      aparılır
cavan iribuynuzlularda dabaq (revaksinasiya):      aparılır
xırdabuynuzlularda dabaq:      aparılır
itlərdə quduzluq:      aparılır
quşlarda “H”:      aparılır
quşlarda “La-sota”:     aparılır
xırdabuynuzlularda çiçək (qoyunlarda):      aparılır
iribuynuzlularda çiçək (cavanlarda):      aparılır
təkdırnaqlılarda manqo:      aparılır
iribuynuzlularda brusellyoz (qanalma):     aparılır
xırdabuynuzlularda brusellyoz (ana qoyunlarda qanalma):     aparılır
qoçlarda brusellyoz (qanalma):      aparılır
qoçlarda epididimit:      aparılır
xırdabuynuzlularda brusellyoz Rev-1 :      aparılır
emkar:      aparılır
bradzot:      aparılır
iribuynuzlularda pasterelyoz:      aparılır
xırdabuynuzlularda pasterelyoz...:      aparılır
iribuynuzlularda nodulyar dermatit:      aparılır
iribuynuzlularda şamlenberq:      aparılır
AŞKARLANAN VƏ MÜALİCƏ EDİLƏN XƏSTƏLİKLƏR:
1
2
3
4
XƏSTƏLİYİN LƏĞVİ:
1
2
3
4
RAYONUN EPİZOOTİK VƏZİYYƏTİ:
SABİTDİR