Yevlax

RAYON BAYTARLIQ İDARƏSİ:
rəis:  Nəsibov Əhliman iЬrаhim oğlu
telefon: 050 331-52-05
e-mail: yevlax@vet.gov.az    
ünvan:Yevlax şəhəri
SAHƏ BAYTARLIQ MƏNTƏQƏLƏRİ:

Salahlı sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri   Əliyev Azər Məhərrəm          055-280-91-56           

Tanrıqulular sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri      Mahmudov Bahadur Məhəmməd     050-372-94-56           

Qoyunbinəsi sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri QarayevaTəranə Salman          33-4-02-11     

Qaramanlı sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Məhərrəmov Yadigar Qələndər    055-377-44-65

Nəmətabad sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Abbasov Mətləb İbrahimxəlil       055-853-94-85

Malbinəsi sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri          Əsgərov Oruc Yunis oğlu      051-840-97-24

Xaldan sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Nəbiyev Məhəmməd Yaqub   050-685-58-28           

Ərəş sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri İbrahimov Seymur Əhməd         050-406-90-30           

Varvara  sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Vəliyev Ayaz Mənsim          050-384-64-04           

Salamabad sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri İsayev Mübariz İsa oğlu   055-423-21-11           

Qarammmədli sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Sədirov Sərhad Məhəmməd  051-505-21-22

Xanabad sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Nağıyev Rahim Tacir           055-871-34-55           

Aran sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Məmmədov Məmməd Vəli        050-526-86-87           

Havarlı sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Məmmədov Pünhan Vahid     070-433-98-88           

Səmədabad sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Məmmədov Qasım Xasay oğlu 050-351-34-78

DİAQNOSTİK KABİNET: (bəzi rayonlarda diaqnostik kabinet )
direktor: Nəsibov İsrəfil Mayıl oğlu
telefon: 055-368-88-06
e-mail: yevlax@vet.gov.az 
ünvan: Yevlax şəhəri
APARILAN EPİZOOTİK TƏDBİRLƏR:
iribuynuzlularda qarayara:                    aparılır
cavan iribuynuzlularda qarayara:                    aparılır
xırdabuynuzlularda qarayara:                    aparılır
təkdırnaqlılarda qarayara :                    aparılır
donuzlarda qarayara:                    aparılır
təkdırnaqlılarda taun:                   aparılır
iribuynuzlularda dabaq:                    aparılır
cavan iribuynuzlularda dabaq (revaksinasiya):                    aparılır
xırdabuynuzlularda dabaq:                    aparılır
itlərdə quduzluq:                    aparılır
quşlarda “H”:                    aparılır
quşlarda “La-sota”:                    aparılır
xırdabuynuzlularda çiçək (qoyunlarda):                    aparılır
iribuynuzlularda çiçək (cavanlarda):                    aparılır
təkdırnaqlılarda manqo:                    aparılır
iribuynuzlularda brusellyoz (qanalma):                    aparılır
xırdabuynuzlularda brusellyoz (ana qoyunlarda qanalma):                    aparılır
qoçlarda brusellyoz (qanalma):                    aparılır
qoçlarda epididimit:                    aparılır
xırdabuynuzlularda brusellyoz Rev-1 :                    aparılır
emkar:                    aparılır
bradzot:                    aparılır
iribuynuzlularda pasterelyoz:                    aparılır
xırdabuynuzlularda pasterelyoz...:                    aparılır
iribuynuzlularda nodulyar dermatit:                    aparılır
iribuynuzlularda şamlenberq:                    aparılır
AŞKARLANAN VƏ MÜALİCƏ EDİLƏN XƏSTƏLİKLƏR:
1
2
3
4
XƏSTƏLİYİN LƏĞVİ:
1
2
3
4
RAYONUN EPİZOOTİK VƏZİYYƏTİ:
SABİTDİR