Göyçay

RAYON BAYTARLIQ İDARƏSİ:
rəis: Həsrətov Ülvü Vaqif
telefon: 020-27-4-80-81; 020-27-4-80-45;  050-370-58-89
e-mail: goycay@vet.gov.az  ;goychay.dbnx@gmail.com               
ünvan: Göyçayı rayonu
SAHƏ BAYTARLIQ MƏNTƏQƏLƏRİ:

1 .Potu sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Hüseynov Paşa Şura            050-556-86-34  

2.Yeniarx sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri  Dadaşov Eynulla Məcid 050-647-69-84  

3. Şəhadət sahə baytarlıq məntəqəsi    müdir    Hüseynov Sənan Səfər 050-390-67-01  

4. Çaxırlı sahə baytarlıq məntəqəsi         müdir    Babayev İlqar Eynulla    050-667-01-90  

5. Qızılağac sahə baytarlıq məntəqəsi    müdir    Süleymanov Eyvaz Mirsaab      050-675-50-36  

6. Cəyirli sahə baytarlıq məntəqəsi         müdir    Hacıyev Şakir Nəsrəddin          050-373-88-62  

7. Çərəkə sahə baytarlıq məntəqəsi       müdir    İsmayılov İkram Əvəz    051-894-84-81  

8. Məlikkənd sahə baytarlıq məntəqəsi               müdir    Hüseynov Nadir Hüsü   051-845-26-49  

9. Qaraməryəm sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Xəlilov Fuad Allahverdi     050-565-22-48  

10.İnçə sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Yusifov Aydın Bayram         050-372-49-77  

11 .Qaraxıdır sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Babaşov Elçin Həsən 050-338-65-05  

12. Alxsafa sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Cəbrayılov Sahib Nuru 050-403-88-65  

13.Qarabaqqal sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri müdir  Bilalov Ərəstün Bilal     051-498-50-88  

14. Bığır sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Əsgərov Şıxı Musaxan       050-464-95-32  

15. Alpoud sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Bağırov Rövşən Oruc    070-928-95-28  

16. Ləkçıplaq sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Kərimov Şəhriyar Saleh          051-998-89-97  

17. Mırtı sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Abdullayev Şəmistan Bəxtiyar      051-329-96-40  

18. Qarayazı sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Ağayev Bayram Zeynal 051-843-72-45

DİAQNOSTİK KABİNET:
direktor: Qasımova Vətanət Ağaməhəmməd
telefon: 020-27-4-80-81; 020-27-4-80-45;
e-mail: goycay@vet.gov.az  
ünvan: Göyçay rayonu
APARILAN EPİZOOTİK TƏDBİRLƏR:
iribuynuzlularda qarayara:         aparılır
cavan iribuynuzlularda qarayara:          aparılır
xırdabuynuzlularda qarayara:          aparılır
təkdırnaqlılarda qarayara :          aparılır
donuzlarda qarayara:          aparılır
təkdırnaqlılarda taun:          aparılır
iribuynuzlularda dabaq:          aparılır
cavan iribuynuzlularda dabaq (revaksinasiya):          aparılır
xırdabuynuzlularda dabaq:          aparılır
itlərdə quduzluq:          aparılır
quşlarda “H”:          aparılır
quşlarda “La-sota”:          aparılır
xırdabuynuzlularda çiçək (qoyunlarda):          aparılır
iribuynuzlularda çiçək (cavanlarda):          aparılır
təkdırnaqlılarda manqo:          aparılır
iribuynuzlularda brusellyoz (qanalma):          aparılır
xırdabuynuzlularda brusellyoz (ana qoyunlarda qanalma):          aparılır
qoçlarda brusellyoz (qanalma):          aparılır
qoçlarda epididimit:          aparılır
xırdabuynuzlularda brusellyoz Rev-1 :          aparılır
emkar:          aparılır
bradzot:          aparılır
iribuynuzlularda pasterelyoz:          aparılır
xırdabuynuzlularda pasterelyoz...:          aparılır
iribuynuzlularda nodulyar dermatit:          aparılır
iribuynuzlularda şamlenberq:          aparılır
AŞKARLANAN VƏ MÜALİCƏ EDİLƏN XƏSTƏLİKLƏR:
1
2
3
4
XƏSTƏLİYİN LƏĞVİ:
1
2
3
4
RAYONUN EPİZOOTİK VƏZİYYƏTİ:
SABİTDİR