Saatlı

RAYON BAYTARLIQ İDARƏSİ:
rəis: Zeynal Məmmədov
telefon: 050-437-29-70
e-mail:behmen-namazov@ramler.ru
ünvan: Mirzağa  Əliyev  10
SAHƏ BAYTARLIQ MƏNTƏQƏLƏRİ:

1.Saatlı sahə baytarlıq məntəqəsi              Hüseynov  Yasəf       055-751-32-25  

2.Əlisoltanlı  sahə baytarlıq məntəqəsi        Mehdiyev  Səftər          050-437-37-59

3.Qaracalar   sahə baytarlıq məntəqəsi        Məmmədov  Zeynal      050-749- 67-57

4.Hacıqasımlı  sahə baytarlıq məntəqəsi      Mirzəyev  Ənvər           050.359.53.92

5.Nərimankənd  sahə baytarlıq məntəqəsi     Quluyev   Mustafa        070.741.28.62

6.Dədə-Qorqud  sahə baytarlıq məntəqəsi    Fərəcov  Şirin               050. 437.73.03

7.Qıraqlı  sahə baytarlıq məntəqəsi             Kazımov  Fəxrəddin       050.564.92.41

8.Qara-Nuru  sahə baytarlıq məntəqəsi        Nəsirov  İnqilab            050.673.10.78

9.Məmmədabad  sahə baytarlıq məntəqəsi  Sadıqov  İman              050.982.24.14

10.Nəsimikənd  sahə baytarlıq məntəqəsi   Sakirov  Malik                 050.325.16.18

11.Fətəlikənd  sahə baytarlıq məntəqəsi     Əsədov  İsrafil                050.374.16.72

12.Xanlarkənd  sahə baytarlıq məntəqəsi    Aytayev   Bayram           050.379.86.37

DİAQNOSTİK KABİNET: (bəzi rayonlarda diaqnostik kabinet )
direktor: Əzizov  Dəyanət
telefon: 050. 336.64.54   
e-mail: dazizov1985@mail.ru
ünvan: Mirzağa  Əliyev  10
APARILAN EPİZOOTİK TƏDBİRLƏR:
iribuynuzlularda qarayara: aparılır
cavan iribuynuzlularda qarayara: aparılır
xırdabuynuzlularda qarayara: aparılır
təkdırnaqlılarda qarayara : aparılır
donuzlarda qarayara: ---------------
təkdırnaqlılarda taun: --------------
iribuynuzlularda dabaq: aparılır
cavan iribuynuzlularda dabaq (revaksinasiya): aparılır
xırdabuynuzlularda dabaq: aparılır
itlərdə quduzluq: aparılır
quşlarda “H”: aparılır
quşlarda “La-sota”: aparılır
xırdabuynuzlularda çiçək (qoyunlarda): aparılır
iribuynuzlularda çiçək (cavanlarda): aparılır
təkdırnaqlılarda manqo: aparılır
iribuynuzlularda brusellyoz (qanalma): aparılır
xırdabuynuzlularda brusellyoz (ana qoyunlarda qanalma): aparılır
qoçlarda brusellyoz (qanalma): aparılır
qoçlarda epididimit: aparılır
xırdabuynuzlularda brusellyoz Rev-1 : aparılır
emkar: aparılır
bradzot:aparılır
iribuynuzlularda pasterelyoz:aparılır
xırdabuynuzlularda pasterelyozu:aparılır
iribuynuzlularda nodulyar dermatit: aparılır
iribuynuzlularda şamlenberq: aparılır
AŞKARLANAN VƏ MÜALİCƏ EDİLƏN XƏSTƏLİKLƏR:
1
2
3
4
XƏSTƏLİYİN LƏĞVİ:
1
2
3
4
RAYONUN EPİZOOTİK VƏZİYYƏTİ:
Sabitdir