Gəncə

ŞƏHƏR BAYTARLIQ İDARƏSİ:
rəis:Bayramov İmamverdi Eyvaz oğlu
telefon:055-621-60-92
e-mail: gence@vet.gov.az                                                                 
ünvan:Ə.Ziyatay 16
SAHƏ BAYTARLIQ MƏNTƏQƏLƏRİ:

Bağbanlar sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri   Zeynalabıyev Xəyal Duman öğlu    tel: 050-746-2126

Qırmızıkənd sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Abbasov Asif Akif oğlu                tel: 050-545-01-14

 
 
 
 
 
APARILAN EPİZOOTİK TƏDBİRLƏR:
iribuynuzlularda qarayara:                                                    aparılır
cavan iribuynuzlularda qarayara:                                           aparılır 
xırdabuynuzlularda qarayara:                                                aparılır 
təkdırnaqlılarda qarayara :                                                    aparılır
donuzlarda qarayara:                                                             aparılır
təkdırnaqlılarda taun:                                                             aparılır
iribuynuzlularda dabaq:                                                          aparılır
cavan iribuynuzlularda dabaq (revaksinasiya):                          aparılır
xırdabuynuzlularda dabaq:                                                     aparılır
itlərdə quduzluq:                                                                   aparılır
quşlarda “H”:                                                                        aparılır
quşlarda “La-sota”:                                                                aparılır
xırdabuynuzlularda çiçək (qoyunlarda):                                   aparılır
iribuynuzlularda çiçək (cavanlarda):                                        aparılır
təkdırnaqlılarda manqo:                                                         aparılır
iribuynuzlularda brusellyoz (qanalma):                                    aparılır
xırdabuynuzlularda brusellyoz (ana qoyunlarda qanalma):         aparılır
qoçlarda brusellyoz (qanalma):                                              aparılır
qoçlarda epididimit:                                                               aparılır
xırdabuynuzlularda brusellyoz Rev-1 :                                     aparılır
emkar:                                                                                 aparılır
bradzot:                                                                              aparılır
iribuynuzlularda pasterelyoz:                                                 aparılır
xırdabuynuzlularda pasterelyoz...:                                          aparılır
iribuynuzlularda nodulyar dermatit:                                         aparılır
iribuynuzlularda şamlenberq:                                                 aparılır
AŞKARLANAN VƏ MÜALİCƏ EDİLƏN XƏSTƏLİKLƏR:
1
2
3
4
XƏSTƏLİYİN LƏĞVİ:
1
2
3
4
ŞƏHƏRİN EPİZOOTİK VƏZİYYƏTİ:
SABİTDİR