Ucar

RAYON BAYTARLIQ İDARƏSİ:
rəis: Əsgərov Xaləddin Kazım  
telefon: 50-643-83-00
e-mail: ucar@vet.gov.az
ünvan:Ucar şəhəri
SAHƏ BAYTARLIQ MƏNTƏQƏLƏRİ:

1. Əlikənd sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Teymurov Fərman Pənah tel:51-521-81-64           

2. Qazıqumlaq sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri  Vəliyev İlham Abdulla tel:51-394-26-83      

3. Qaradağli sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri  Abışov Vaqif Məhəmməd tel:50-525-63-09   

4. Alpout sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Zülfüqarov Zöhrab Əlikatib tel:50-781-01-71       

5. Qarabörk sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Rüstəmov Şahlar Davud tel:50-613-76-96        

6. Qazyan sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Talıbov Bayraməli Əlsaab tel:50-565-38-84          

7.Lək  Sahə sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Cəbrayılov Rəfayıl İsmayıl tel:50-599-03-38      

8.Boyat  sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Israyılov Zahid Babaş tel:50-569-21-04      

9.Yuxarı Şilyan sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Məhəmmədov NamiqCəmalədin tel:51-536-47-40

10.Bərgüşad sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Dadaşov Şahmar Dadaş tel:51-787-46-37        

11.Müsüslü sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Nuriyev Ənvər Bədəl tel:51-815-24-60             

12.Qaracalli  sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Həşimov Vilayət Feruz tel:50-627-73-52           

13. Qulabənd  sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Həşimov Muğan İslam tel:51-861-33-93

 
 
 
 
 
APARILAN EPİZOOTİK TƏDBİRLƏR:
iribuynuzlularda qarayara:                         aparılır
cavan iribuynuzlularda qarayara:                          aparılır
xırdabuynuzlularda qarayara:                          aparılır
təkdırnaqlılarda qarayara :                         aparılır
donuzlarda qarayara:                          aparılır
təkdırnaqlılarda taun:                          aparılır
iribuynuzlularda dabaq:                          aparılır
cavan iribuynuzlularda dabaq (revaksinasiya):                          aparılır
xırdabuynuzlularda dabaq:                          aparılır
itlərdə quduzluq:                         aparılır
quşlarda “H”:                          aparılır
quşlarda “La-sota”:                          aparılır
xırdabuynuzlularda çiçək (qoyunlarda):                          aparılır
iribuynuzlularda çiçək (cavanlarda):                          aparılır
təkdırnaqlılarda manqo: {dəyişən}
iribuynuzlularda brusellyoz (qanalma):                          aparılır
xırdabuynuzlularda brusellyoz (ana qoyunlarda qanalma):                          aparılır
qoçlarda brusellyoz (qanalma):                          aparılır
qoçlarda epididimit:                          aparılır
xırdabuynuzlularda brusellyoz Rev-1 :                          aparılır
emkar:                          aparılır
bradzot:                          aparılır
iribuynuzlularda pasterelyoz:                          aparılır
xırdabuynuzlularda pasterelyoz...:                         aparılır
iribuynuzlularda nodulyar dermatit:                          aparılır
iribuynuzlularda şamlenberq:                         aparılır
AŞKARLANAN VƏ MÜALİCƏ EDİLƏN XƏSTƏLİKLƏR:
1
2
3
4
XƏSTƏLİYİN LƏĞVİ:
1
2
3
4
RAYONUN EPİZOOTİK VƏZİYYƏTİ:
SABİTDİR