Lənkəran

RAYON BAYTARLIQ İDARƏSİ:
rəis: İsgəndərov  Əzizağa Nurməmməd oğlu
telefon: 050-340-93-14
e-mail:lenkaran@vet.gov.az
ünvan: Lənkəran şəhəri
SAHƏ BAYTARLIQ MƏNTƏQƏLƏRİ:

6 saylı Liman Sərhəd Zolaq Baytarlıq Nəzarəti məntəqəsi Rəis Əbiyev İsmayıl Eyni oğlu 051-865-21-47

2 saylı Kərgəlan sahə baytarlıq məntəqəsi           Müdir   Cəfərov Firdovsi Əskər oğlu 050-358-63-90

3 saylı Şilavar sahə baytarlıq məntəqəsi  Müdir Tağıyev Fazil Sahil oğlu 050-458-42-03

4 saylı Girdəni sahə baytarlıq məntəqəsi Müdir Rzayev Tarverdi Rza oğlu 050-490-59-14

5 saylı Şağlaser sahə baytarlıq məntəqəsi Müdir Məmmədov Rəhim Dərya oğlu              050-661-72-38

6 saylı Xolmili sahə baytarlıq məntəqəsi Müdir  Şabanov Tehran Xudaverdi oğlu              050-623-91-55

7 saylı Siyavar sahə baytarlıq məntəqəsi Müdir Hacıyev Mürüvvət Mirzəhüseyn oğlu    050-356-97-51

 8 saylı Hirkan sahə baytar məntəqəsi Müdir      Nəzərov elman Həmzağa oğlu  050-570-38-28

9 saylı Gəgiran sahə baytarlıq məntəqəsi Müdir Şirəliyev Cəbi  Polad oğlu 050-665-97-52

 

 
 
 
 
ünvan: {dəyişən}
APARILAN EPİZOOTİK TƏDBİRLƏR:
iribuynuzlularda qarayara:                      aparılır
cavan iribuynuzlularda qarayara:                     aparılır
xırdabuynuzlularda qarayara:                     aparılır
təkdırnaqlılarda qarayara :                    aparılır
donuzlarda qarayara:                     aparılır
təkdırnaqlılarda taun:                     aparılır
iribuynuzlularda dabaq:                     aparılır
cavan iribuynuzlularda dabaq (revaksinasiya):                     aparılır
xırdabuynuzlularda dabaq:                     aparılır
itlərdə quduzluq:                     aparılır
quşlarda “H”:                    aparılır
quşlarda “La-sota”:                     aparılır
xırdabuynuzlularda çiçək (qoyunlarda):                    aparılır
iribuynuzlularda çiçək (cavanlarda):                     aparılır
təkdırnaqlılarda manqo:                     aparılır
iribuynuzlularda brusellyoz (qanalma):                     aparılır
xırdabuynuzlularda brusellyoz (ana qoyunlarda qanalma):                     aparılır
qoçlarda brusellyoz (qanalma):                    aparılır
qoçlarda epididimit:                     aparılır
xırdabuynuzlularda brusellyoz Rev-1 :                     aparılır
emkar:                     aparılır
bradzot:                     aparılır
iribuynuzlularda pasterelyoz:                     aparılır
xırdabuynuzlularda pasterelyoz...:                     aparılır
iribuynuzlularda nodulyar dermatit:                     aparılır
iribuynuzlularda şamlenberq:                     aparılır
AŞKARLANAN VƏ MÜALİCƏ EDİLƏN XƏSTƏLİKLƏR:
1
2
3
4
XƏSTƏLİYİN LƏĞVİ:
1
2
3
4
RAYONUN EPİZOOTİK VƏZİYYƏTİ:
Sabitdir