Zaqatala

RAYON BAYTARLIQ İDARƏSİ:
rəis: Aslanov Cəbrayıl İsmayıl oğlu
telefon: 050-369-73-43
e-mail: zaqatala@vet.gov.az    
ünvan: Zaqatala rayonu 
SAHƏ BAYTARLIQ MƏNTƏQƏLƏRİ:

01.65 saylı Mosul SZBNM-si rəisi                      Məhərrəmov Aslan Muxtar oğlu   050-656-67-27        

02.66 saylı Danaçı SZBNM-si rəisi                   Ramazanov Ramazan Ceerov o   051-887-39-10        

03.68 saylı Muğanlı SZBNM-si rəisi                  Əliməmmədov Hikmət Cehrov oğlu          050-575-79-84      

04.Maqov sahə baytar məntəqəsinin müdiri     Müdir  İsmayılov Tahir Məmmədrəsul oğlu        070-869-73-93    

05.Göyəm sahə baytar məntəqəsi müdiri          Ellazov Rakif Mirsəid oğlu 070-478-21-96        

06.Əliabad sahə baytar məntəqəsinin müdiri   İsayev Xizri Adam oğlu      050-445-25-43        

07.Gözbarax sahə baytar məntəqəsinin müdiri           Məmmədov Camal Qurbanismayıl oğlu 050-769-19-67    

08.Aşağı Tala sahə baytar məntəqəsinin müdiri          Soltanov Akif Soltan oğlu 050-437-59-52        

09.Muxax sahə baytar məntəqəsinin müdiri     Ramazanov İslam Hüseyn oğlu  050-612-38-03        

10.Dağlı sahə baytar məntəqəsinin müdiri       Şabanov Şəmsəddin Mollahacı oğlu     050-596-26-24      

11.Aşağı Çardaqlar sahə baytar məntəqəsinin müdiri Ramazanov Xizri Muhuma oğlu 050-338-34-70      

12.Yuxarı Tala sahə baytar məntəqəsinin müdiri        Osmanov Nərman Osman oğlu   055-677-08-19      

13.Yuxarı Çardaqlar sahə baytar məntəqəsi     Hüseynov Qurban Ramazan oğlu          070-569-36-13      

14.Mamrux sahə baytar məntəqəsinin müdiri  Rəfiyev Səlim Ramazan oğlu      055-826-48-25        

15.Bəhmətli sahə baytar məntəqəsinin müdiri Kərimov Musa Məmməd oğlu       050-730-47-22        

16.Car sahə baytar məntəqəsinin müdiri          Qurbanov Novruz İsrafil oğlu       055-623-80-28        

17.Suvagil sahə baytar məntəqəsinin müdiri   Əminov Bilal Bəhram oğlu            055-492-89-24        

18.Çobankol sahə baytar məntəqəsinin müdiri   Mustafayev Hamlet Mahmud oğlu      Q70-678-46-89      

19.Mazıx sahə baytar məntəqəsinin müdiri      Çomayev Qurban Ceerov oğlu    070-920-44-50        

DİAQNOSTİK KABİNET: 
direktor: Ramazanov Hüşən Rəcəb oğlu
telefon: 050-394-08-74
e-mail: zaqatala@vet.gov.az
ünvan: Zaqatala rayonu
APARILAN EPİZOOTİK TƏDBİRLƏR:
iribuynuzlularda qarayara:               aparılır
cavan iribuynuzlularda qarayara:               aparılır
xırdabuynuzlularda qarayara:               aparılır
təkdırnaqlılarda qarayara :               aparılır
donuzlarda qarayara:               aparılır
təkdırnaqlılarda taun:               aparılır
iribuynuzlularda dabaq:               aparılır
cavan iribuynuzlularda dabaq (revaksinasiya):               aparılır
xırdabuynuzlularda dabaq:               aparılır
itlərdə quduzluq:               aparılır
quşlarda “H”:              aparılır
quşlarda “La-sota”:               aparılır
xırdabuynuzlularda çiçək (qoyunlarda):               aparılır
iribuynuzlularda çiçək (cavanlarda):               aparılır
təkdırnaqlılarda manqo:               aparılır
iribuynuzlularda brusellyoz (qanalma):               aparılır
xırdabuynuzlularda brusellyoz (ana qoyunlarda qanalma):               aparılır
qoçlarda brusellyoz (qanalma):               aparılır
qoçlarda epididimit:               aparılır
xırdabuynuzlularda brusellyoz Rev-1 :               aparılır
emkar:               aparılır
bradzot:               aparılır
iribuynuzlularda pasterelyoz:              aparılır
xırdabuynuzlularda pasterelyoz...:               aparılır
iribuynuzlularda nodulyar dermatit:               aparılır
iribuynuzlularda şamlenberq:               aparılır
AŞKARLANAN VƏ MÜALİCƏ EDİLƏN XƏSTƏLİKLƏR:
1
2
3
4
XƏSTƏLİYİN LƏĞVİ:
1
2
3
4
RAYONUN EPİZOOTİK VƏZİYYƏTİ:
SABİTDİR