Yardımlı

RAYON BAYTARLIQ İDARƏSİ:
rəis: Bəgaliyev Hasil İmran oğlu
telefon: 503557986
e-mail: yardimli@vet.gov.az; hasil.66@mail.ru
ünvan: Yardımlı rayonu
SAHƏ BAYTARLIQ MƏNTƏQƏLƏRİ:

38 saylı Eçara Sərhəd (Zolaq) Bayt.Nəz.Məntəqəsi Rəis Abbasov   Pənah  Vəkil oğlu       506871668

39 saylıAvaş Sərhəd (Zolaq)Bayt.Nəz.Məntəqəsi  Rəis  Abazaliyev Zeynal Ələkbər oğlu               504260988

Arus sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Vəliyev Sənan Özibəy oğlu     504541778         

Horavar sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Heydərov Çingizxan Allahverən oğlu          503425374         

Porsova sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Təhməzov Əlqəmə  Mirayət oğlu                505628510         

Çay üzü sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Hacıyev Hacıağa Məlikağa oğlu      503835226         

Yolacaq sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Bayramov Himayət Bağış oğlu        505034252         

Sırıq  sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Əhmədov Kamal Əjdər  oğlu                519921509         

Hamarkənd sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Səfərov Arzu əli oğlu  519236511         

Şəfəqli sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Yaqubov   Əlizadə  Qılman oğlu       505441639         

Kürəkçi sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri  Aslanov Afiq Qocaxan  oğlu            505969036         

Allar sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Amanov Pənah Sarxan oğlu   509676171         

DİAQNOSTİK KABİNET: (bəzi rayonlarda diaqnostik kabinet )
Laborant -Cavadova Validə Ədixan qızı
telefon: 252094226
e-mail: yardimli@vet.gov.az
ünvan: Yardımlı rayonu
APARILAN EPİZOOTİK TƏDBİRLƏR:
iribuynuzlularda qarayara:                                               aparılır
cavan iribuynuzlularda qarayara:                                     aparılır
xırdabuynuzlularda qarayara:                                          aparılır
təkdırnaqlılarda qarayara :                                              aparılır
donuzlarda qarayara:                                                     aparılır
təkdırnaqlılarda taun:                                                     aparılır
iribuynuzlularda dabaq:                                                  aparılır
cavan iribuynuzlularda dabaq (revaksinasiya):                   aparılır
xırdabuynuzlularda dabaq:                                              aparılır
itlərdə quduzluq:                                                             aparılır
quşlarda “H”:                                                                  aparılır
quşlarda “La-sota”:                                                        aparılır
xırdabuynuzlularda çiçək (qoyunlarda):                            aparılır
iribuynuzlularda çiçək (cavanlarda):                                 aparılır
təkdırnaqlılarda manqo: {dəyişən}
iribuynuzlularda brusellyoz (qanalma):                              aparılır
xırdabuynuzlularda brusellyoz (ana qoyunlarda qanalma):   aparılır
qoçlarda brusellyoz (qanalma):                                        aparılır
qoçlarda epididimit:                                                        aparılır
xırdabuynuzlularda brusellyoz Rev-1 :                              aparılır
emkar:                                                                         aparılır
bradzot:                                                                        aparılır
iribuynuzlularda pasterelyoz:                                          aparılır
xırdabuynuzlularda pasterelyoz...:                                   aparılır
iribuynuzlularda nodulyar dermatit:                                  aparılır
iribuynuzlularda şamlenberq:                                          aparılır
AŞKARLANAN VƏ MÜALİCƏ EDİLƏN XƏSTƏLİKLƏR:
1
2
3
4
XƏSTƏLİYİN LƏĞVİ:
1
2
3
4
RAYONUN EPİZOOTİK VƏZİYYƏTİ:
1