İsmayıllı

RAYON BAYTARLIQ İDARƏSİ:
rəis:Şahalıyev Barat Vəzir oğlu
telefon: 020-28-5-10-81;  (050) 364 - 74 - 32
e-mail: ismayilli@vet.gov.az                                                           
ünvan: İsmayıllı rayonu
SAHƏ BAYTARLIQ MƏNTƏQƏLƏRİ:

Lahıc sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Qardaşov Mirzəağa Mirzəli oğlu          (050) 550 -85-56

Əhən sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri          Xancanov Hesabxan Balaəhməd oğlu    (050) 525 - 46 - 28

Sulut sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Hətəmov Rafiq Şamil oğlu     (055) 964 - 30 - 80

Təzəkənd sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Rəcəbov Cəbrayıl Eyyub oğlu     (051) 802 -32-20

Keyvəndi sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Zeynalov Ağamustafa Tağıoğlu   (055) 324 - 64 - 84

Qoşakənd sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Məmmədov Əsgər Hacı oğlu     (050) 734 - 80 - 92

Talıstan sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Əhədov Mirzəxan Əlimustafa oğlu(050) 387-02-01

Mican sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Mehdiyev Ağaqulu Məmmədşah oğlu          (051) 497-59-38

Qalınçaq sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Həsrətov Oktay Baba oğlu             (055) 884 - 62 - 95

Qubaxəlilli sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Kazımov Sakit İldırım oğlu           (050) 640 - 56 - 54

Kəlbənd sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Həsənov Ayaz Məhəmməd oğlu (050) 741 - 90-01

Sumağallı sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Mahmudov Mahmud Rza oğlu   (050) 447-28-77

Topçu sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Ağayev Xalıq İmamrıza oğlu                (050) 544 - 94 - 05

Qalagah sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Gidayev Nurullah Məhyəddin oğlu (050) 459 - 90-31

Hacıhətəmli sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Mirzəliyev Əmirsoltan Dadaş oğlu(050) 405-48-37

İvanovka sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Kazakov Timofey Mixayloviş        (050) 485-60- 19

Həftəsiyab sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Mustafayev Qasım Şıxalı oğlu  (051) 843-94-50

Kürdmaşı sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Abdullayev ixtiyar Rizvan oğlu    (050) 645-38-01

Quşencə sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Mirzəyev İsmət Fiktər oğlu           (050) 489-63-59

Tircan sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Əsədov Böyükağa Heyyət oğlu         (051) 964-07-72

DİAQNOSTİK KABİNET:
direktor: Verdiyeva Asia Tarverdi qızı
telefon: (055) 979 - 67 - 55
e-mail:  ismayilli@vet.gov.az 
ünvan: İsmayıllı rayonu
APARILAN EPİZOOTİK TƏDBİRLƏR:
iribuynuzlularda qarayara:             aparılır
cavan iribuynuzlularda qarayara:             aparılır
xırdabuynuzlularda qarayara:             aparılır
təkdırnaqlılarda qarayara :             aparılır
donuzlarda qarayara:             aparılır
təkdırnaqlılarda taun:             aparılır
iribuynuzlularda dabaq:             aparılır
cavan iribuynuzlularda dabaq (revaksinasiya):             aparılır
xırdabuynuzlularda dabaq:             aparılır
itlərdə quduzluq:             aparılır
quşlarda “H”:             aparılır
quşlarda “La-sota”:             aparılır
xırdabuynuzlularda çiçək (qoyunlarda):            aparılır
iribuynuzlularda çiçək (cavanlarda):             aparılır
təkdırnaqlılarda manqo:             aparılır
iribuynuzlularda brusellyoz (qanalma):            aparılır
xırdabuynuzlularda brusellyoz (ana qoyunlarda qanalma):             aparılır
qoçlarda brusellyoz (qanalma):            aparılır
qoçlarda epididimit:            aparılır
xırdabuynuzlularda brusellyoz Rev-1 :             aparılır
emkar:             aparılır
bradzot:             aparılır
iribuynuzlularda pasterelyoz:             aparılır
xırdabuynuzlularda pasterelyoz...:             aparılır
iribuynuzlularda nodulyar dermatit:             aparılır
iribuynuzlularda şamlenberq:             aparılır
AŞKARLANAN VƏ MÜALİCƏ EDİLƏN XƏSTƏLİKLƏR:
1
2
3
4
XƏSTƏLİYİN LƏĞVİ:
1
2
3
4
RAYONUN EPİZOOTİK VƏZİYYƏTİ:
SABİTDİR