Siyəzən

RAYON BAYTARLIQ İDARƏSİ:
rəis: Qasımov Seyfulla Eynulla oğlu
telefon: 0707627575
e-mail:  siyazan@vet.gov.az;  gasimov-67@mail.ru;  siyezenazvet@rambler. ru
ünvan: Siyəzən şəhəri
SAHƏ BAYTARLIQ MƏNTƏQƏLƏRİ:

Siyəzən sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Ağamalıyev Səmədağa Hüseynağaoğlu 0504311962           

Yenikənd sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Mirzəyev Yusif Saməddin oğlu 0705813680         

Dağ-Quşçu sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri SadıqovƏlsultanƏlimirzə oğlu 0707173245       

Məşrif sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Abdullayev Nahid Rafiq oğlu 0702982607   

Zarat sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri HüseynovCəlal Tahir oğlu 0555395251

Həmyə sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Əsgərov Fariz Bahadur oğlu       0505742743       

Eynibulaq sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Əliyev HabilMəlikhəsən oğlu     0504235498       

DİAQNOSTİK KABİNET: (bəzi rayonlarda diaqnostik kabinet )
direktor: Eldarov  Amil  Adıgözəl oğlu
telefon: 050-677-95-92
e-mail: siyazan@vet.gov.az
ünvan: Siyəzən şəhəri
APARILAN EPİZOOTİK TƏDBİRLƏR:
iribuynuzlularda qarayara:               aparılır
cavan iribuynuzlularda qarayara:                aparılır
xırdabuynuzlularda qarayara:                aparılır
təkdırnaqlılarda qarayara :                aparılır
donuzlarda qarayara:                aparılır
təkdırnaqlılarda taun:                aparılır
iribuynuzlularda dabaq:                aparılır
cavan iribuynuzlularda dabaq (revaksinasiya):                aparılır
xırdabuynuzlularda dabaq:                aparılır
itlərdə quduzluq:                aparılır
quşlarda “H”:                aparılır
quşlarda “La-sota”:                aparılır
xırdabuynuzlularda çiçək (qoyunlarda):                aparılır
iribuynuzlularda çiçək (cavanlarda):                aparılır
təkdırnaqlılarda manqo:                aparılır
iribuynuzlularda brusellyoz (qanalma):                aparılır
xırdabuynuzlularda brusellyoz (ana qoyunlarda qanalma):                aparılır
qoçlarda brusellyoz (qanalma):                aparılır
qoçlarda epididimit:                aparılır
xırdabuynuzlularda brusellyoz Rev-1 :                aparılır
emkar:                aparılır
bradzot:                aparılır
iribuynuzlularda pasterelyoz:                aparılır
xırdabuynuzlularda pasterelyoz...:                aparılır
iribuynuzlularda nodulyar dermatit:                aparılır
iribuynuzlularda şamlenberq:                aparılır
AŞKARLANAN VƏ MÜALİCƏ EDİLƏN XƏSTƏLİKLƏR:
1
2
3
4
XƏSTƏLİYİN LƏĞVİ:
1
2
3
4
RAYONUN EPİZOOTİK VƏZİYYƏTİ:
SABİTDİR