Ağdaş

RAYON BAYTARLIQ İDARƏSİ:
rəis: Məmmədov Məhəmmədəli Məmməd
telefon: (+994) 020-23-5-36-51
e-mail: aqdash@vet.gov.az ; agdashazvet@rambler.ru   
ünvan: Ağdaş rayonu
SAHƏ BAYTARLIQ MƏNTƏQƏLƏRİ:

QƏSİL sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Abdullayev Bəkir Hacıbala      517933389

LƏKİ sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Məmmədov Əliyusif Ədilşah      506855241

ŞƏHƏR  sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri İsayev Seyidağa Qəhraman           503786121

PİRƏZƏ  sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Səmədov Xəzan Məhəmməd 505255352

KOTAVAN  sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Abdullayev İlham Abdulla           505472385

QOŞAQOVAQ sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Rəsulov Əsgər İbad              504658472

QULBƏNDƏ  sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri   Qədirov Ramazan Əbülfət     505779927

GÜVƏKƏND sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri    Səmədov Məhəmməd Sədi  506255352

KOTANARX  sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Məmmədov Məmmədcan Siracəddin 515217287

XOSROV sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Lətifov İmran Şükür           503731045

NEMƏTƏBAD sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Əsədov Ağaseyid Əlövsət      505255398

QARADEYİN  sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri İsmayılov Tapdıq Novruz  515756714

ŞIXLI sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Məmmədov Əhməd Yəhya   553453839

QOLQƏTİ  sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Əhmədov Xəlil Cəlil      504757369

 
 
DİAQNOSTİK KABİNET:
direktor: Niftalıyev Cəmil Şiralı
telefon: 505206999
e-mail: aqdash-dk@vet.gov.az
ünvan: Ağdaş rayonu
APARILAN EPİZOOTİK TƏDBİRLƏR:
iribuynuzlularda qarayara:                       aparılır
cavan iribuynuzlularda qarayara:                       aparılır
xırdabuynuzlularda qarayara:                       aparılır
təkdırnaqlılarda qarayara :                       aparılır
donuzlarda qarayara:                       aparılır
təkdırnaqlılarda taun:                       aparılır
iribuynuzlularda dabaq:                       aparılır
cavan iribuynuzlularda dabaq (revaksinasiya):                       aparılır
xırdabuynuzlularda dabaq:                      aparılır
itlərdə quduzluq:                       aparılır
quşlarda “H”:                       aparılır
quşlarda “La-sota”:                       aparılır
xırdabuynuzlularda çiçək (qoyunlarda):                       aparılır
iribuynuzlularda çiçək (cavanlarda):                       aparılır
təkdırnaqlılarda manqo:                       aparılır
iribuynuzlularda brusellyoz (qanalma):                       aparılır
xırdabuynuzlularda brusellyoz (ana qoyunlarda qanalma):                       aparılır
qoçlarda brusellyoz (qanalma):                       aparılır
qoçlarda epididimit:                       aparılır
xırdabuynuzlularda brusellyoz Rev-1 :                       aparılır
emkar:                       aparılır
bradzot:                       aparılır
iribuynuzlularda pasterelyoz:                       aparılır
xırdabuynuzlularda pasterelyoz...:                       aparılır
iribuynuzlularda nodulyar dermatit:                       aparılır
iribuynuzlularda şamlenberq:                       aparılır
AŞKARLANAN VƏ MÜALİCƏ EDİLƏN XƏSTƏLİKLƏR:
1
2
3
4
XƏSTƏLİYİN LƏĞVİ:
1
2
3
4
RAYONUN EPİZOOTİK VƏZİYYƏTİ:
SABİTDİR