Bərdə

RAYON BAYTARLIQ İDARƏSİ:
rəis:  İsmayılov Mehman Xeyrulla  oğlu
telefon: 020-20-5-18-34;050-387-38-78 
e-mail:  barda@vet.gov.az; m_ismaylov@bk.ru
ünvan: Bərdə rayonu
SAHƏ BAYTARLIQ MƏNTƏQƏLƏRİ:

1.Qaradəmirci sahə Baytarlıq məntəqəsi             Müdür Abdullayev Əliş Abdulla oğlu     050-595-49-22

2.Mehtixanlı sahə Baytarlıq məntəqəsi Müdir   Abbasov Rəfail Famil oğlu           050-743-79-73

3.Qılınclı sahə Baytarlıq məntəqəsi         Müdir   Kərimov  İbiş Hüseyin  oğlu         050-504-42-65

4.Yenidaşkənd sahə Baytarlıq məntəqəsi            Müdir   Göyüşov Famil Əbdül  oğlu         050-595-49-61

5.Kətəlparaq  sahə Baytarlıq məntəqəsi               Müdir   İsmayılov Musa Yusif  oğlu          050-404-92-08

6.Alpoud sahə Baytarlıq məntəqəsi        Müdir   Hüseyinov  Kamil Heydər oğlu   051-909-68-42

7.Göyüşlü  sahə Baytarlıq məntəqəsi     Müdir   Balakişiyev Səyyaf Cuma oğlu    050-637-99-58

8.Xəsili  sahə Baytarlıq məntəqəsi           Müdir   Qasımov Rafiq Əkbər oğlu          070-347-16-79

9.Mustafaağalı  sahə Baytarlıq məntəqəsi           Müdir   Heydərov Maqsud  Həsən oğlu 050-685-00-72

10.Mirzəcəfərli  sahə Baytarlıq məntəqəsi          Müdir   Həsənov Vahid Fərman  oğlu     050-564-05-18

11.Şəhriyar  sahə Baytarlıq məntəqəsi  Müdir   Babayev Allahvertdi Safoy  oğlu               050-683-66-56

12.Otuzikilər  sahə Baytarlıq məntəqəsi               Müdir   Musayev Səxavət  İsmayıl oğlu 050-669-91-65

13 Lənbərən  sahə Baytarlıq məntəqəsi               Müdir   Nəbiyev Qəhraman Nəbi  oğlu  050-670-57-78

14 Hacallı sahə Baytarlıq məntəqəsi        Müdir   Fərəcov  Atabəy Fərəc  oğlu       050-352-68-07

15 Güloğlular  sahə Baytarlıq  məntəqəsi             Müdir   Məmmədov Pənah  Abbas oğlu   050-611-92-90

 
 
 
 
 
 
 
APARILAN EPİZOOTİK TƏDBİRLƏR:
iribuynuzlularda qarayara: aparılır
cavan iribuynuzlularda qarayara: aparılır
xırdabuynuzlularda qarayara: aparılır
təkdırnaqlılarda qarayara : aparılır
donuzlarda qarayara: aparılır
təkdırnaqlılarda taun: aparılır
iribuynuzlularda dabaq: aparılır
cavan iribuynuzlularda dabaq (revaksinasiya): aparılır
xırdabuynuzlularda dabaq: aparılır
itlərdə quduzluq: aparılır
quşlarda “H”: aparılır
quşlarda “La-sota”: aparılır
xırdabuynuzlularda çiçək (qoyunlarda): aparılır
iribuynuzlularda çiçək (cavanlarda): aparılır
təkdırnaqlılarda manqo: aparılır
iribuynuzlularda brusellyoz (qanalma): aparılır
xırdabuynuzlularda brusellyoz (ana qoyunlarda qanalma): aparılır
qoçlarda brusellyoz (qanalma): aparılır
qoçlarda epididimit:aparılır
xırdabuynuzlularda brusellyoz Rev-1 : aparılır
emkar: aparılır
bradzot: aparılır
iribuynuzlularda pasterelyoz:                                        aparılır
xırdabuynuzlularda pasterelyoz...:                                aparılır
iribuynuzlularda nodulyar dermatit:                               aparılır
iribuynuzlularda şamlenberq:                                       aparılır
AŞKARLANAN VƏ MÜALİCƏ EDİLƏN XƏSTƏLİKLƏR:
1
2
3
4
XƏSTƏLİYİN LƏĞVİ:
1
2
3
4
RAYONUN EPİZOOTİK VƏZİYYƏTİ:
Sabitlik