Astara

RAYON BAYTARLIQ İDARƏSİ:
rəis: Axundov Mübariz Eynulla oğlu
telefon:    025-22-5-31-52;  050 612 05 12
e-mail: astara@vet.gov.az
ünvan: Astara rayonu
SAHƏ BAYTARLIQ MƏNTƏQƏLƏRİ:

Astara sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Əliyev Hüseynağa Nəsurulla oğlu   051-411-64-75

Ərçivan sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Əliyev Sadıq  Ağamoğlan oğlu 050-401-20-36

Kijəbə sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Eynullayev Etibar Qadağa oğlu  050-681-86-79

Təngərüd sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri İbrahimov Qəhrəman Şubulla oğlu 070-637-94-86            

Səncərədi sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Həmzəyev Rafiq Yaqub oğlu 050-407-29-36

Siyəkü sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Mehrabov Nazim Yədulla oğlu 050-394-66-82

Kolatan sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri    Babayev Razim Feyruz oğlu 070-892-66-50

Şahağacı sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Bəşirov Mehman Məruf oğlu 050-659-96-70

Əsxənəkəran sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Məmmədov Mirzəcan Xudaş oğlu         051-426-25-97

Hamuşam sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri

Pəlikəş sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Xudaquliyev Məhərrəməli Fleybət oğlu            051-952-95-96

 

 
 
DİAQNOSTİK KABİNET:
direktor: Orucov Orucəli Xəlil oğlu
telefon: 050-421-87-54
e-mail:  astara-dk@vet.gov.az
ünvan: Astara rayonu
APARILAN EPİZOOTİK TƏDBİRLƏR:
iribuynuzlularda qarayara:                             aparılır
cavan iribuynuzlularda qarayara: aparılır
xırdabuynuzlularda qarayara: aparılır
təkdırnaqlılarda qarayara : aparılır
donuzlarda qarayara: aparılır
təkdırnaqlılarda taun: aparılır
iribuynuzlularda dabaq: aparılır
cavan iribuynuzlularda dabaq (revaksinasiya): aparılır
xırdabuynuzlularda dabaq: aparılır
itlərdə quduzluq:aparılır
quşlarda “H”: aparılır
quşlarda “La-sota”: aparılır
xırdabuynuzlularda çiçək (qoyunlarda): aparılır
iribuynuzlularda çiçək (cavanlarda): aparılır
təkdırnaqlılarda manqo: aparılır
iribuynuzlularda brusellyoz (qanalma):                            aparılır
xırdabuynuzlularda brusellyoz (ana qoyunlarda qanalma): aparılır
qoçlarda brusellyoz (qanalma):                                       aparılır
qoçlarda epididimit:                                                       aparılır
xırdabuynuzlularda brusellyoz Rev-1 :                             aparılır
emkar:                                                                        aparılır
bradzot:                                                                       aparılır
iribuynuzlularda pasterelyoz:                                         aparılır
xırdabuynuzlularda pasterelyoz...:                                 aparılır
iribuynuzlularda nodulyar dermatit:                                 aparılır
iribuynuzlularda şamlenberq:                                         aparılır
AŞKARLANAN VƏ MÜALİCƏ EDİLƏN XƏSTƏLİKLƏR:
1
2
3
4
XƏSTƏLİYİN LƏĞVİ:
1
2
3
4
RAYONUN EPİZOOTİK VƏZİYYƏTİ:
SABİTDİR