Şirvan

ŞİRVAN ŞƏHƏR BAYTARLIQ İDARƏSİ:
rəis: Xəlilov Oktay Məmməd oğlu
telefon: 050-353-46-33
e-mail: shirvan@vet.gov.az;  oktaykhalilov@mail.ru
ünvan: Şirvan şəhəri
SAHƏ BAYTARLIQ MƏNTƏQƏLƏRİ:

1 .Hacıqəhrəmanlı sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiriBaladadaşov Bəxtiyar Hüseynəli oğlu     05550982-72     

2.Bayramlı sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiriSalmanov Məlikşah Katib oğlu   050 42764-63    

3. Çılpaqlı sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Adilov Mübariz Allahqulu oğlu   055 559-29-81-68            

 
 
 
 
 
APARILAN EPİZOOTİK TƏDBİRLƏR:
iribuynuzlularda qarayara:               aparılır
cavan iribuynuzlularda qarayara:                aparılır
xırdabuynuzlularda qarayara:                aparılır
təkdırnaqlılarda qarayara :               aparılır
donuzlarda qarayara:                aparılır
təkdırnaqlılarda taun:                aparılır
iribuynuzlularda dabaq:                aparılır
cavan iribuynuzlularda dabaq (revaksinasiya):                aparılır
xırdabuynuzlularda dabaq:                aparılır
itlərdə quduzluq:                aparılır
quşlarda “H”:                aparılır
quşlarda “La-sota”:                aparılır
xırdabuynuzlularda çiçək (qoyunlarda):                aparılır
iribuynuzlularda çiçək (cavanlarda):                aparılır
təkdırnaqlılarda manqo:                aparılır
iribuynuzlularda brusellyoz (qanalma):                aparılır
xırdabuynuzlularda brusellyoz (ana qoyunlarda qanalma):                aparılır
qoçlarda brusellyoz (qanalma):                aparılır
qoçlarda epididimit:                aparılır
xırdabuynuzlularda brusellyoz Rev-1 :                aparılır
emkar:              aparılır
bradzot:                aparılır
iribuynuzlularda pasterelyoz:                aparılır
xırdabuynuzlularda pasterelyoz...:                aparılır
iribuynuzlularda nodulyar dermatit:                aparılır
iribuynuzlularda şamlenberq:                aparılır
AŞKARLANAN VƏ MÜALİCƏ EDİLƏN XƏSTƏLİKLƏR:
1
2
3
4
XƏSTƏLİYİN LƏĞVİ:
1
2
3
4
ŞƏHƏRİN EPİZOOTİK VƏZİYYƏTİ:
SABİTDİR