Ağsu

RAYON BAYTARLIQ İDARƏSİ:
rəis: Zeynalov Gülxan Əlikram oglu
telefon: 020-22-6-52-24;  0502051115
e-mail: aqsu@vet.gov.az ; baytarlıq.agsu@mail.ru 
ünvan:Ağsu rayonu
SAHƏ BAYTARLIQ MƏNTƏQƏLƏRİ:

l.İlxıcı sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Ömərov Sahib Cilo oglu          0505276898       

2.Rəhimli sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Rzayev Ləzgixan Ziyadxan oglu   0516659160       

3. Sarvan sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Abasov İnqilab Abbas      0506825162       

4. Ərəbmehdibəy sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Novruzov Afik Qara oğlu 0519462327    

5. Qaraqoyunlu sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Qədirov Bayram Polad       0504068204       

6. Gəgəli sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Camıyev Əfsəl Əlcamı oglu           0505739482       

7. Kəndoba sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Qarayev Vasif Qürbətəli oglu  0515157825       

8.Ərəbuşagı sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Fərəcov Güləsəf İldırım oglu  0708708896       

9. Bozavand sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri İsayev Qalib Əlisa oglu              0506897883       

10. Cəlayır sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Rəşidov Rəşid Allahverdi oglu   0505856900       

11.                         sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri                      

12. Ləngəbiz sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Babaşov Şamil Babakişi oglu  0706614854       

13. Caparlı sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Ağayev Dilqəm İntiqam oglu      0504783433       

14. Kalva sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri İslamov Ələkbər Bircəkişi oglu     0506702971       

15. Xanbulaq sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Osmanov Hidayət Fəaliyyət oglu    0518622326       

DİAQNOSTİK KABİNET:
direktor: Qurbanov Sabahəddin Firidun oglu
telefon: 0504183466
e-mail: {dəyişən}
ünvan: Ağsu rayonu
APARILAN EPİZOOTİK TƏDBİRLƏR:
iribuynuzlularda qarayara:      aparılır
cavan iribuynuzlularda qarayara:     aparılır
xırdabuynuzlularda qarayara:      aparılır
təkdırnaqlılarda qarayara :      aparılır
donuzlarda qarayara:      aparılır
təkdırnaqlılarda taun:      aparılır
iribuynuzlularda dabaq:     aparılır
cavan iribuynuzlularda dabaq (revaksinasiya):      aparılır
xırdabuynuzlularda dabaq:      aparılır
itlərdə quduzluq:      aparılır
quşlarda “H”:      aparılır
quşlarda “La-sota”:      aparılır
xırdabuynuzlularda çiçək (qoyunlarda):      aparılır
iribuynuzlularda çiçək (cavanlarda):      aparılır
təkdırnaqlılarda manqo:      aparılır
iribuynuzlularda brusellyoz (qanalma):      aparılır
xırdabuynuzlularda brusellyoz (ana qoyunlarda qanalma):      aparılır
qoçlarda brusellyoz (qanalma):      aparılır
qoçlarda epididimit:     aparılır
xırdabuynuzlularda brusellyoz Rev-1 :      aparılır
emkar:      aparılır
bradzot:      aparılır
iribuynuzlularda pasterelyoz:      aparılır
xırdabuynuzlularda pasterelyoz...:      aparılır
iribuynuzlularda nodulyar dermatit:      aparılır
iribuynuzlularda şamlenberq:      aparılır
AŞKARLANAN VƏ MÜALİCƏ EDİLƏN XƏSTƏLİKLƏR:
1
2
3
4
XƏSTƏLİYİN LƏĞVİ:
1
2
3
4
RAYONUN EPİZOOTİK VƏZİYYƏTİ:
SABİTDİR