Xızı

RAYON BAYTARLIQ İDARƏSİ:
rəis: Mahmudov Bəylər Qəhrəman oğlu
telefon: 0513518646
e-mail: xizi@vet.gov.az ;mahmudov_ beyler@mail.ru
ünvan: Xızı rayonu
SAHƏ BAYTARLIQ MƏNTƏQƏLƏRİ:

Xızı sahə  baytarlıq məntəqəsinin müdiri Əliyev Ramiz Niyazəli oğlu   tel: 0706254270                   

Altıağac sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Əliyev Arif Hacalı oğlu   tel: 0555695523                    

Qarabulaq sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Babayev Mirhəsən Ələkbər oğlu  tel: 0707409919

Ağdərə sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Sadıqzadə Azər Ələsgər oğlu  tel:0503407343

Şurabad sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Abbasov Qəhrəman Bəhlul oğlu tel:0505102364

Giləzi sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Rəhimov iltifat Mirağa oğlu  tel: 0504300921
DİAQNOSTİK KABİNET:
direktor: Məmmədov Qəmbər Ənvər oğlu 
telefon: tel: 0706231366
e-mail: xizi@vet.gov.az
ünvan: Xızı rayonu
APARILAN EPİZOOTİK TƏDBİRLƏR:
iribuynuzlularda qarayara:                          aparılır
cavan iribuynuzlularda qarayara:                           aparılır
xırdabuynuzlularda qarayara:                           aparılır
təkdırnaqlılarda qarayara :                           aparılır
donuzlarda qarayara:                           aparılır
təkdırnaqlılarda taun:                           aparılır
iribuynuzlularda dabaq:                           aparılır
cavan iribuynuzlularda dabaq (revaksinasiya):                           aparılır
xırdabuynuzlularda dabaq:                           aparılır
itlərdə quduzluq:                           aparılır
quşlarda “H”:                           aparılır
quşlarda “La-sota”:                           aparılır
xırdabuynuzlularda çiçək (qoyunlarda):                           aparılır
iribuynuzlularda çiçək (cavanlarda):                           aparılır
təkdırnaqlılarda manqo:                           aparılır
iribuynuzlularda brusellyoz (qanalma):                          aparılır
xırdabuynuzlularda brusellyoz (ana qoyunlarda qanalma):                           aparılır
qoçlarda brusellyoz (qanalma):                           aparılır
qoçlarda epididimit:                           aparılır
xırdabuynuzlularda brusellyoz Rev-1 :                           aparılır
emkar:                           aparılır
bradzot:                           aparılır
iribuynuzlularda pasterelyoz:                           aparılır
xırdabuynuzlularda pasterelyoz...:                           aparılır
iribuynuzlularda nodulyar dermatit:                           aparılır
iribuynuzlularda şamlenberq:                           aparılır
AŞKARLANAN VƏ MÜALİCƏ EDİLƏN XƏSTƏLİKLƏR:
1
2
3
4
XƏSTƏLİYİN LƏĞVİ:
1
2
3
4
RAYONUN EPİZOOTİK VƏZİYYƏTİ:
SABİTDİR