Gədəbəy

RAYON BAYTARLIQ İDARƏSİ:
rəis: Məmmədov Akif Məmməd
telefon: 022-32-5-42-81; 051-462-40-43
e-mail: gedabey@vet.gov.az
ünvan: Gədəbəy rayonu 
SAHƏ BAYTARLIQ MƏNTƏQƏLƏRİ:

1.Saratovka   sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Əhmədov İlqar Eyvaz 050-646-34-04

2.İvanovka  sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Nəbiyev Tofiq Ramazan 32-28-3-81

3.Söyüdlü sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Alıyev Məmmədəli Məhər 050-517-84-35

4.Ərtəpə sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Rüstəmov Eldar Nəbi      055-412-62-55

5.Böyük Qaramurad sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Ələkbərov İlqar Həsən 050-723-37-50

6.Arıqıran sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Məmmədov Elman Cavad 050-616-87-43

7.Kiçik Qaramurad sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Müdir   Tomuyev Mahmud Həsrət 050-736-09-14

8.Gərgər sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Bayramov Vidadi Məstan 050-475-12-38

9.Şınıx sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Ələkbərov Nəriman Eyyub 050-548-09-22

10 Düz Rəsullu sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Müdir          Verdizadə Hilal Rəsul     050-894-62-02

11.Xarxar sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri İbrahimov Akif Zülfüqar 32-42-4-21

12.Çanaqçı  sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Bağırov Şöhrət Qurban              055-358-05-70

13. Qoşabulaq  sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Müdir          Məmmədov Rizvan Əli 050-687-28-84

14.Misginli sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Quliyev Qulu Məmmədəli          051-442-38-94

15Nərimankənd sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Məmmədova Minazə Zilfəli           050-585-05-89

16. Çaldaş sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Mehdiyev Mirzə Məhəmməd   050-424-56-25

17 Samanlıq  sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Sadıqov Əziz Fərrux  050-422-86-03

18.Gədəbəy şəhər sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Sadıqov Rafiq İsa           050-462-40-30

DİAQNOSTİK KABİNET:
direktor: Əkbərov Məhərrəm Həşim
telefon: 050-997-96-63
e-mail: gedabey@vet.gov.az
ünvan: Gədəbəy rayonu 
APARILAN EPİZOOTİK TƏDBİRLƏR:
iribuynuzlularda qarayara:                                         aparılır
cavan iribuynuzlularda qarayara:                                          aparılır
xırdabuynuzlularda qarayara:                                          aparılır
təkdırnaqlılarda qarayara :                                          aparılır
donuzlarda qarayara:                                          aparılır
təkdırnaqlılarda taun:                                          aparılır
iribuynuzlularda dabaq:                                          aparılır
cavan iribuynuzlularda dabaq (revaksinasiya):                                          aparılır
xırdabuynuzlularda dabaq:                                          aparılır
itlərdə quduzluq:                                          aparılır
quşlarda “H”:                                          aparılır
quşlarda “La-sota”:                                          aparılır
xırdabuynuzlularda çiçək (qoyunlarda):                                          aparılır
iribuynuzlularda çiçək (cavanlarda):                                          aparılır
təkdırnaqlılarda manqo: {dəyişən}
iribuynuzlularda brusellyoz (qanalma):                                          aparılır
xırdabuynuzlularda brusellyoz (ana qoyunlarda qanalma):                                         aparılır
qoçlarda brusellyoz (qanalma):                                          aparılır
qoçlarda epididimit:                                          aparılır
xırdabuynuzlularda brusellyoz Rev-1 :                                          aparılır
emkar:                                          aparılır
bradzot:                                          aparılır
iribuynuzlularda pasterelyoz:                                          aparılır
xırdabuynuzlularda pasterelyoz...:                                          aparılır
iribuynuzlularda nodulyar dermatit:                                          aparılır
iribuynuzlularda şamlenberq: {                                        aparılır
AŞKARLANAN VƏ MÜALİCƏ EDİLƏN XƏSTƏLİKLƏR:
1
2
3
4
XƏSTƏLİYİN LƏĞVİ:
1
2
3
4
RAYONUN EPİZOOTİK VƏZİYYƏTİ:
1