Şəmkir

RAYON BAYTARLIQ İDARƏSİ:
rəis: Məmmədəli Qasımov
telefon: 022-30-7-70-16
e-mail: shemkir@vet.gov.az ;etibar.sahbazov@mail.ru
ünvan: Şəmkir rayonu
SAHƏ BAYTARLIQ MƏNTƏQƏLƏRİ:
{dəyişən}
DİAQNOSTİK KABİNET: (bəzi rayonlarda diaqnostik kabinet )
direktor: {dəyişən}
telefon: {dəyişən}
e-mail: shemkir-dk@vet.gov.az
ünvan: {dəyişən}
APARILAN EPİZOOTİK TƏDBİRLƏR:
iribuynuzlularda qarayara:                                                aparılır
cavan iribuynuzlularda qarayara:                                      aparılır
xırdabuynuzlularda qarayara: {dəyişən}
təkdırnaqlılarda qarayara : {dəyişən}
donuzlarda qarayara: {dəyişən}
təkdırnaqlılarda taun: {dəyişən}
iribuynuzlularda dabaq: {dəyişən}
cavan iribuynuzlularda dabaq (revaksinasiya): {dəyişən}
xırdabuynuzlularda dabaq: {dəyişən}
itlərdə quduzluq: {dəyişən}
quşlarda “H”: {dəyişən}
quşlarda “La-sota”: {dəyişən}
xırdabuynuzlularda çiçək (qoyunlarda): {dəyişən}
iribuynuzlularda çiçək (cavanlarda): {dəyişən}
təkdırnaqlılarda manqo: {dəyişən}
iribuynuzlularda brusellyoz (qanalma): {dəyişən}
xırdabuynuzlularda brusellyoz (ana qoyunlarda qanalma): {dəyişən}
qoçlarda brusellyoz (qanalma): {dəyişən}
qoçlarda epididimit: {dəyişən}
xırdabuynuzlularda brusellyoz Rev-1 : {dəyişən}
emkar: {dəyişən}
bradzot: {dəyişən}
iribuynuzlularda pasterelyoz: {dəyişən}
xırdabuynuzlularda pasterelyoz...: {dəyişən}
iribuynuzlularda nodulyar dermatit: {dəyişən}
iribuynuzlularda şamlenberq: {dəyişən}
AŞKARLANAN VƏ MÜALİCƏ EDİLƏN XƏSTƏLİKLƏR:
1
2
3
4
XƏSTƏLİYİN LƏĞVİ:
1
2
3
4
RAYONUN EPİZOOTİK VƏZİYYƏTİ:
1