Şəmkir

RAYON BAYTARLIQ İDARƏSİ:
rəis: Abbasov Vüsal Səyyaf  oğlu
telefon: 022-30-7-70-16; 055- 759-25-55
e-mail: shemkir@vet.gov.az ;etibar.sahbazov@mail.ru
ünvan: Şəmkir rayonu
SAHƏ BAYTARLIQ MƏNTƏQƏLƏRİ:

Dəllər sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Tağıyev Tağı Niyazi tel:050-300-02-58  

Zəyəm sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Tnırverdiyev Eyvaz Qədir tel:051-896-37-65    

Günəşli sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Nəcəfov Nəcəf Rəhim tel:051-591-31-28        

Yeni-Göyçə sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Rüstəmov İlyas Vahid tel:050-642-44-51  

Seyfəli sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Hüseynquliyev Məhərrəm Əli tel:050-472-38-26  

St/Şəmkir sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Məmmədov Fikrət Dəmir tel:50-522-13-21               

Morul sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Məmmədov Həsən Murad tel: 050-683-92-24  

Z/Cırdaxan sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Abdullayev Çingiz Niyaz tel:050-644-89-48  

Q/İsmayılov sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri İsmayılov Kənan Kamal tel:051-667-99-91              

İrmaşlı sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Qarayev İsmayıl Bəxtiyar  tel:051-890- 99-50   

Qaracəmirli sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Abdullayev E`tibar Ələkbər tel:050-624-39-50      

Çənlibel sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Cəlilov İbrahim Məhəmməd tel:050-471-75-18           

Nizami sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Abbasov Qəhraman Allahverdi tel:050-682-75-00        

Keçili sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Aslanov Dadaş Qəzənfər   tel:050  682-22-59       

Çinarlı sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Məmişov Rəşad Famil tel:051-335-58-00              

Qasımallar sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Uğuzov İntizam Məcid 051-350-81-68  

DİAQNOSTİK KABİNET: (bəzi rayonlarda diaqnostik kabinet )
direktor: Aslanov Ruslan İsrayıl
telefon: 051   652-75-81
e-mail: shemkir-dk@vet.gov.az
ünvan: Şəmkir rayonu
APARILAN EPİZOOTİK TƏDBİRLƏR:
iribuynuzlularda qarayara:                                                aparılır
cavan iribuynuzlularda qarayara:                                      aparılır
xırdabuynuzlularda qarayara:                                      aparılır
təkdırnaqlılarda qarayara :                                       aparılır
donuzlarda qarayara:                                      aparılır
təkdırnaqlılarda taun:                                      aparılır
iribuynuzlularda dabaq:                                      aparılır
cavan iribuynuzlularda dabaq (revaksinasiya):                                      aparılır
xırdabuynuzlularda dabaq:                                      aparılır
itlərdə quduzluq:                                      aparılır
quşlarda “H”:                                      aparılır
quşlarda “La-sota”:                                      aparılır
xırdabuynuzlularda çiçək (qoyunlarda):                                      aparılır
iribuynuzlularda çiçək (cavanlarda):                                      aparılır
təkdırnaqlılarda manqo:                                      aparılır
iribuynuzlularda brusellyoz (qanalma):                                      aparılır
xırdabuynuzlularda brusellyoz (ana qoyunlarda qanalma):                                      aparılır
qoçlarda brusellyoz (qanalma):                                      aparılır
qoçlarda epididimit:                                      aparılır
xırdabuynuzlularda brusellyoz Rev-1 :                                      aparılır
emkar:                                      aparılır
bradzot:                                      aparılır
iribuynuzlularda pasterelyoz:                                      aparılır
xırdabuynuzlularda pasterelyoz...:                                      aparılır
iribuynuzlularda nodulyar dermatit:                                      aparılır
iribuynuzlularda şamlenberq:                                      aparılır
AŞKARLANAN VƏ MÜALİCƏ EDİLƏN XƏSTƏLİKLƏR:
1
2
3
4
XƏSTƏLİYİN LƏĞVİ:
1
2
3
4
RAYONUN EPİZOOTİK VƏZİYYƏTİ:
SABİTDİR