Oğuz

RAYON BAYTARLIQ İDARƏSİ:
rəis: Ramazanov Şavəddin Məmməd oğlu
telefon: 024-21-5-22-43; 050-364-10-96
e-mail: oguz@vet.gov.az ; oguzazvet@vrambler.ru 
ünvan: Oğuz rayonu
SAHƏ BAYTARLIQ MƏNTƏQƏLƏRİ:

Oğuz sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Mustafayev Salman Ysin oğlu 050-614-45-32

Baş Daşağıl sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Balabəyov Sediyar İsbəndiyar oğlu 070-940-93-96

Bucaq sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Fərhadov Ağabala Yoməddin oğlu 050-530-94-18

Xalxal sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri İbrahimov Sarvan Səlim oğlu 050-596-56-94

Qumlaq sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Balakişiyev Sahib Mabud oğlu 050-678-69-17

Kərimli sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Babayev Bəylər Fərhad oğlu 050-374-89-85

Padar sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Əsədov Sahib İsmi oğlu 050-528-15-62

Sincan sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Hüseynov Hüseynalı Qərib oğlu050-758-90-22

60 saylı SBNM müdiri Əliyev İsrail Mayıl oğlu050-474-46-42

Xaçmazqışlaq sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Əzimov Hafiz Əbdülqasım oğlu050-782-28-29

Yaqublu sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Heydərov Ayaz Əmir oğlu 050-530-52-57

Böyük Söyüdlü sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Şahseyinov Şükür Əyyub oclu 070-358-16-05

 
 
 
 
 
DİAQNOSTİK KABİNET:
direktor: Abbasov Vüsal Səyyaf oğlu
telefon: 055-759-25-55
e-mail:oguz-dk@vet.gov.az 
ünvan: Oğuz rayonu
APARILAN EPİZOOTİK TƏDBİRLƏR:
iribuynuzlularda qarayara:              aparılır
cavan iribuynuzlularda qarayara:              aparılır
xırdabuynuzlularda qarayara:               aparılır     
təkdırnaqlılarda qarayara :              aparılır
donuzlarda qarayara:              aparılır
təkdırnaqlılarda taun:              aparılır
iribuynuzlularda dabaq:              aparılır
cavan iribuynuzlularda dabaq (revaksinasiya):              aparılır
xırdabuynuzlularda dabaq:              aparılır
itlərdə quduzluq:              aparılır
quşlarda “H”:              aparılır
quşlarda “La-sota”:              aparılır
xırdabuynuzlularda çiçək (qoyunlarda):              aparılır
iribuynuzlularda çiçək (cavanlarda):              aparılır
təkdırnaqlılarda manqo:              aparılır
iribuynuzlularda brusellyoz (qanalma):              aparılır
xırdabuynuzlularda brusellyoz (ana qoyunlarda qanalma):              aparılır
qoçlarda brusellyoz (qanalma):              aparılır
qoçlarda epididimit:              aparılır
xırdabuynuzlularda brusellyoz Rev-1 :              aparılır
emkar:              aparılır
bradzot:              aparılır
iribuynuzlularda pasterelyoz:              aparılır
xırdabuynuzlularda pasterelyoz...:              aparılır
iribuynuzlularda nodulyar dermatit:              aparılır
iribuynuzlularda şamlenberq:              aparılır
AŞKARLANAN VƏ MÜALİCƏ EDİLƏN XƏSTƏLİKLƏR:
1
2
3
4
XƏSTƏLİYİN LƏĞVİ:
1
2
3
4
RAYONUN EPİZOOTİK VƏZİYYƏTİ:
SABİTDİR