Oğuz

RAYON BAYTARLIQ İDARƏSİ:
rəis: Şabəddin Ramazanov
telefon: 024-21-5-22-43
e-mail: oguz@vet.gov.az ; oguzazvet@vrambler.ru 
ünvan: Oğuz rayonu
SAHƏ BAYTARLIQ MƏNTƏQƏLƏRİ:
 
 
 
 
 
 
DİAQNOSTİK KABİNET:
direktor: 
telefon: 
e-mail:oguz-dk@vet.gov.az 
ünvan: Oğuz rayonu
APARILAN EPİZOOTİK TƏDBİRLƏR:
iribuynuzlularda qarayara:              aparılır
cavan iribuynuzlularda qarayara: 
xırdabuynuzlularda qarayara:       
təkdırnaqlılarda qarayara : {dəyişən}
donuzlarda qarayara: {dəyişən}
təkdırnaqlılarda taun: {dəyişən}
iribuynuzlularda dabaq: {dəyişən}
cavan iribuynuzlularda dabaq (revaksinasiya): {dəyişən}
xırdabuynuzlularda dabaq: {dəyişən}
itlərdə quduzluq: {dəyişən}
quşlarda “H”: {dəyişən}
quşlarda “La-sota”: {dəyişən}
xırdabuynuzlularda çiçək (qoyunlarda): {dəyişən}
iribuynuzlularda çiçək (cavanlarda): {dəyişən}
təkdırnaqlılarda manqo: {dəyişən}
iribuynuzlularda brusellyoz (qanalma): {dəyişən}
xırdabuynuzlularda brusellyoz (ana qoyunlarda qanalma): {dəyişən}
qoçlarda brusellyoz (qanalma): {dəyişən}
qoçlarda epididimit: {dəyişən}
xırdabuynuzlularda brusellyoz Rev-1 : {dəyişən}
emkar: {dəyişən}
bradzot: {dəyişən}
iribuynuzlularda pasterelyoz: {dəyişən}
xırdabuynuzlularda pasterelyoz...: {dəyişən}
iribuynuzlularda nodulyar dermatit: {dəyişən}
iribuynuzlularda şamlenberq: {dəyişən}
AŞKARLANAN VƏ MÜALİCƏ EDİLƏN XƏSTƏLİKLƏR:
1
2
3
4
XƏSTƏLİYİN LƏĞVİ:
1
2
3
4
RAYONUN EPİZOOTİK VƏZİYYƏTİ:
1