Qazax

RAYON BAYTARLIQ İDARƏSİ:
rəis: Orucov İlqar Mədəd oğlu
telefon: 050-628-05-71
e-mail: qazax@vet.gov.az ;  qazaxazvet@rambler.ru
ünvan: Qazax rayonu
SAHƏ BAYTARLIQ MƏNTƏQƏLƏRİ:

1.Ağköynək sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Məmmədov Ədalət Çıraq oğlu  tel: 055-517-35-80   e-mail:edalet241@box.az

2. Cəfərli sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Almazov Dilənçi Ziyad oğlu     055-991-36-53           

3. Əskipara sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Daşdəmirov Kazım Sakit oğlu    051-419-65-64

4.Daş Salahlı sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Əmrahov Vaqif Emin oğlu        051-627-58-40

5.Çaylı sahə sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Əşrəfov Sənan Paşa oğlu         tel: 055-750-87-87    e-mail: karol-80@mail.ru

6.Orta Salahlı sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Sarıyev Alı Paşa oğlu           055-267-30-57           

7.Şıxlı sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Əfəndyev Şahin Firuddin oğlu  tel: 050-532-82-12      e-mail: efendiyev-70@mail.ru

8.Yuxarı Salahlı sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Abdullayev Arif İsrafil oğlu    051-765-76-12

9.Qaymaxlı sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri  Vəliyev Mədəd İmralı oğlu  050-599-39-07      

10.Hüseyinbəyli sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Nəsibov Çərkəz Museyib oğlu 055-566-22-30       

11.Qazax şəhər sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Məhərrəmov Etibar Puşkin oğlu 055-878-19-71    

12.Abbasbəyli sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Məmmədhüseynov Natiq Musa oğlu  055-530-78-63           
 
 
 
 
 
DİAQNOSTİK KABİNET:
direktor: Əliyev Qaşqay Şahin oğlu
telefon: 050-437-85-61
e-mail: qazax-dk@vet.gov.az
ünvan: Qazax şəhəri
APARILAN EPİZOOTİK TƏDBİRLƏR:
iribuynuzlularda qarayara:               aparılır
cavan iribuynuzlularda qarayara:                aparılır
xırdabuynuzlularda qarayara:                aparılır
təkdırnaqlılarda qarayara :                aparılır
donuzlarda qarayara:                aparılır
təkdırnaqlılarda taun:                aparılır
iribuynuzlularda dabaq:                aparılır
cavan iribuynuzlularda dabaq (revaksinasiya):                aparılır
xırdabuynuzlularda dabaq:                aparılır}
itlərdə quduzluq:                aparılır
quşlarda “H”:                aparılır
quşlarda “La-sota”:                aparılır
xırdabuynuzlularda çiçək (qoyunlarda):                aparılır
iribuynuzlularda çiçək (cavanlarda):                aparılır
təkdırnaqlılarda manqo: {dəyişən}
iribuynuzlularda brusellyoz (qanalma):                aparılır
xırdabuynuzlularda brusellyoz (ana qoyunlarda qanalma):                aparılır
qoçlarda brusellyoz (qanalma):                aparılır
qoçlarda epididimit:                aparılır
xırdabuynuzlularda brusellyoz Rev-1 :               aparılır
emkar:                aparılır
bradzot:                aparılır
iribuynuzlularda pasterelyoz:                aparılır
xırdabuynuzlularda pasterelyoz...:                aparılır
iribuynuzlularda nodulyar dermatit:                aparılır
iribuynuzlularda şamlenberq:                aparılır
AŞKARLANAN VƏ MÜALİCƏ EDİLƏN XƏSTƏLİKLƏR:
1
2
3
4
XƏSTƏLİYİN LƏĞVİ:
1
2
3
4
RAYONUN EPİZOOTİK VƏZİYYƏTİ:
SABİTDİR