Ağcabədi

RAYON BAYTARLIQ İDARƏSİ:
rəis: İsmayılov Habil Cavanşir oğlu
telefon: 021-27-519-07; 051-813-27-90
e-mail: aqcabedi@vet.gov.az ; habil1973i@gmail.com  
ünvan: Ağcabədi Rayon Baytarlıq İdarəsi
SAHƏ BAYTARLIQ MƏNTƏQƏLƏRİ:

Mehdiyev Xeyrəddin  Mirzə oğlu         Ağcabədi sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri             tel: 051-337-09-16

Əsədov Malik  Şirin oğlu                   Şənlik sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri                  tel: 050-476-65-50

Əliyev Süleyman Məhəmmədəli oğlu  Hacıbədəlli  sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri     tel:050-663-95-69

İsmayılov Fəzail Qaraxan oğlu          Gələbədin sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri       tel:050-688-97-78

Qəhrəmanov Şiraslan Şirin oğlu         Hüsülü  sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri         tel:050-306-83-38

Musayev Yasir Yüzbaşı oğlu             Muğanlı sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri         tel:050-707-90-25

Kərimov Yelmar Şahlar oğlu              Hindarx sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri         tel:050-347-52-80

Cəfərov Nazir Xasay oğlu                 Boyat sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri         tel:504742024

Zeynalov İlhami Calal oğlu                Kəhrizli sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri         tel:506259772

Məmmədov Yusif Xanhüseyin oğlu    Y.Qiyaməddinli sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri     tel:508093433

Mənsimov Mirbaba Hüseyin oğlu       Kürtlər sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri                    tel: 506729211

Nərimanov Təyyar Qəşəm oğlu         Xocavənd sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri           tel:519267470

Şükürov Raqub Əlağa oğlu               Avşar sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri              tel:514234060

Ağayev Ənvər Qəzənfər oğlu            Qaravəlli sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri         tel:506469417

Vəliyev Çingiz Baxış oğlu              Yeni Qaradolaq sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri    tel:505137267

Təhməzov Tapdıq Mehti oğlu          Qaradolaq sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri         tel:505257495

DİAQNOSTİK KABİNET:
direktor: Şirinov Famil Yaqub oğlu
telefon: 050-321-52-72
e-mail: aqcabedi-dk@vet.gov.az
ünvan: Ağcabədi Rayon Baytarlıq İdarəsi
APARILAN EPİZOOTİK TƏDBİRLƏR:
iribuynuzlularda qarayara: {dəyişən}
cavan iribuynuzlularda qarayara: {dəyişən}
xırdabuynuzlularda qarayara: {dəyişən}
təkdırnaqlılarda qarayara : {dəyişən}
donuzlarda qarayara: {dəyişən}
təkdırnaqlılarda taun: {dəyişən}
iribuynuzlularda dabaq: {dəyişən}
cavan iribuynuzlularda dabaq (revaksinasiya): {dəyişən}
xırdabuynuzlularda dabaq: {dəyişən}
itlərdə quduzluq: {dəyişən}
quşlarda “H”: {dəyişən}
quşlarda “La-sota”: {dəyişən}
xırdabuynuzlularda çiçək (qoyunlarda): {dəyişən}
iribuynuzlularda çiçək (cavanlarda): {dəyişən}
təkdırnaqlılarda manqo: {dəyişən}
iribuynuzlularda brusellyoz (qanalma): {dəyişən}
xırdabuynuzlularda brusellyoz (ana qoyunlarda qanalma): aparılır
qoçlarda brusellyoz (qanalma):                                      aparılır
qoçlarda epididimit:                                                     aparılır
xırdabuynuzlularda brusellyoz Rev-1 :                            aparılır
emkar: aparılır
bradzot: aparılır
iribuynuzlularda pasterelyoz: {dəyişən}
xırdabuynuzlularda pasterelyoz...: {dəyişən}
iribuynuzlularda nodulyar dermatit: {dəyişən}
iribuynuzlularda şamlenberq: {dəyişən}
AŞKARLANAN VƏ MÜALİCƏ EDİLƏN XƏSTƏLİKLƏR:
1
2
3
4
XƏSTƏLİYİN LƏĞVİ:
1
2
3
4
RAYONUN EPİZOOTİK VƏZİYYƏTİ:
1