Şabran

RAYON BAYTARLIQ İDARƏSİ:
rəis:Əliyev Nizaməddin İmaməddin
telefon: 023-38-3-20-61 ; 070-688-44-37
e-mail: shabran@vet.gov.az ; shabranazvet@rambler.ru    
ünvan: Şabran rayonu
SAHƏ BAYTARLIQ MƏNTƏQƏLƏRİ:

Əmirxanlı Sahə Baytarlıq Məntəqəsi      Müdir   İbadov Bəhruz  Nəcəfəli      050-528-43-44

Pirəbədil Sahə Baytarlıq Məntəqəsi       Müdir   Qarayev Şahin Hüseyn 055-478-04-62

Ağalıq Sahə Baytarlıq Məntəqəsi             Müdir   Fərmanov Marif Şirəli    050-534-05-67

Çuxrazəmi Sahə Baytarlıq Məntəqəsi    Müdir   Bayramov Rəfail Azadxan      070-596-46-30

Çöl Quşçu Sahə Baytarlıq Məntəqəsi     Müdir   Həsənov Bəxtiyar Şahlar            050-637-49-47

Təzəkənd Sahə Baytarlıq  Məntəqəsi    Müdir   Əlibəyov Məcid Ələddin             051-822-45-35

Düzbilci Sahə Baytarlıq Məntəqəsi          Müdir   Quliyev Elməddin Musa           070-915-20-24

Rəhimli Sahə Baytarlıq Məntəqəsi          Müdir   Həsənov Oktay Şahmirzə         070-617-69-46

Ağbaş Sahə Baytarlıq Məntəqəsi             Müdir   Tarverdiyev Almaz Hacıəli        077-333-39-47

Gəndab Sahə Baytarlıq Məntəqəsi         Müdir   Bağırov Bəxtiyar Şərafəddin       050-605-60-26

Zeyvə Sahə Baytarlıq Məntəqəsi             Müdir   Əmraslanov Rəhman İbrahim   050-375-53-12

 
 
DİAQNOSTİK KABİNET:
direktor: Babayeva Gülzar Mircavad
telefon: 
e-mail: shabran-dk@vet.gov.az                                                           
ünvan: Şabran rayonu
APARILAN EPİZOOTİK TƏDBİRLƏR:
iribuynuzlularda qarayara:                                                 aparılır
cavan iribuynuzlularda qarayara:                        aparılır
xırdabuynuzlularda qarayara:                        aparılır
təkdırnaqlılarda qarayara :                        aparılır
donuzlarda qarayara:                        aparılır
təkdırnaqlılarda taun:                        aparılır
iribuynuzlularda dabaq:                        aparılır
cavan iribuynuzlularda dabaq (revaksinasiya):                        aparılır
xırdabuynuzlularda dabaq:                       aparılır
itlərdə quduzluq:                        aparılır
quşlarda “H”:                        aparılır
quşlarda “La-sota”:                        aparılır
xırdabuynuzlularda çiçək (qoyunlarda):                        aparılır
iribuynuzlularda çiçək (cavanlarda):                        aparılır
təkdırnaqlılarda manqo:                        aparılır
iribuynuzlularda brusellyoz (qanalma):                        aparılır
xırdabuynuzlularda brusellyoz (ana qoyunlarda qanalma):                        aparılır
qoçlarda brusellyoz (qanalma):                        aparılır
qoçlarda epididimit:                        aparılır
xırdabuynuzlularda brusellyoz Rev-1 :                        aparılır
emkar:                        aparılır
bradzot:                        aparılır
iribuynuzlularda pasterelyoz:                       aparılır
xırdabuynuzlularda pasterelyoz...:                        aparılır
iribuynuzlularda nodulyar dermatit:                        aparılır
iribuynuzlularda şamlenberq:                        aparılır
AŞKARLANAN VƏ MÜALİCƏ EDİLƏN XƏSTƏLİKLƏR:
1
2
3
4
XƏSTƏLİYİN LƏĞVİ:
1
2
3
4
RAYONUN EPİZOOTİK VƏZİYYƏTİ:
SABİTDİR