Balakən

RAYON BAYTARLIQ İDARƏSİ:
rəis:Cəfərov Sucəddin Mircəfər
telefon: 024-29-516-14;  506468474
e-mail: balaken@vet.gov.az ;         
ünvan: Balakən rayonu
SAHƏ BAYTARLIQ MƏNTƏQƏLƏRİ:

69 Sayli ititala Sərhəd (Zolaq)BNM-si   Rəis  Balayev Ramiz Məhəmməd       505718344         

70 Saylı Yeni-Şərif Sərhəd (Zolaq)BNM-si Rəis Papaxov İsmayıl Məmməd         505336136         

Qabaxçöl sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Qarayev Zeynalabid Ramazan     504744890         

Qullar sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Osmanov Nizrov Osman       506713187         

Qazma sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Vəliyev Əsəd Tanrıqulu 506147702               

Katex sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Süleymanov Əziz Hənifə 518908295

Tülü sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Hacyev Məhəmməd Ziyavədd  504567932

Qaysa sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri  Terçiyev Cavadxan Şəhmir 505145511

Şambul sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri  Əhmədov Ramazan h/Maham 515041187

Gərəkli sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri  Qardaşov Mustafa Şaban 505498995

Hənifə sahə baytarlıq məntəqəsinin müdiri Qafarov Vüqar Ramiz  505354950

DİAQNOSTİK KABİNET:
direktor:Emçiyeva Aygün Hicran
telefon:0506685622
e-mail: balaken@vet.gov.az          
ünvan:ünvan: Balakən rayonu
APARILAN EPİZOOTİK TƏDBİRLƏR:
iribuynuzlularda qarayara:                                                                              aparılır
cavan iribuynuzlularda qarayara:                                                                    aparılır
xırdabuynuzlularda qarayara:                                                                        aparılır
təkdırnaqlılarda qarayara :                                                                            aparılır
donuzlarda qarayara:                                                                                   aparılır
təkdırnaqlılarda taun:                                                                                   aparılır
iribuynuzlularda dabaq:                                                                                aparılır
cavan iribuynuzlularda dabaq (revaksinasiya):                                                aparılır
xırdabuynuzlularda dabaq:                                                                           aparılır
itlərdə quduzluq:                                                                                         aparılır
quşlarda “H”:                                                                                              aparılır
quşlarda “La-sota”:                                                                                     aparılır
xırdabuynuzlularda çiçək (qoyunlarda):                                                        aparılır
iribuynuzlularda çiçək (cavanlarda):                                                             aparılır
təkdırnaqlılarda manqo:                                                                              aparılır
iribuynuzlularda brusellyoz (qanalma):                                                         aparılır
xırdabuynuzlularda brusellyoz (ana qoyunlarda qanalma):                             aparılır
qoçlarda brusellyoz (qanalma):                                                                   aparılır
qoçlarda epididimit:                                                                                   aparılır
xırdabuynuzlularda brusellyoz Rev-1 :                                                         aparılır
emkar:                                                                                                     aparılır
bradzot:                                                                                                   aparılır
iribuynuzlularda pasterelyoz:                                                                     aparılır
xırdabuynuzlularda pasterelyoz...:                                                             aparılır
iribuynuzlularda nodulyar dermatit:                                                            aparılır
iribuynuzlularda şamlenberq:                                                                    aparılır
AŞKARLANAN VƏ MÜALİCƏ EDİLƏN XƏSTƏLİKLƏR:
1
2
3
4
XƏSTƏLİYİN LƏĞVİ:
1
2
3
4
RAYONUN EPİZOOTİK VƏZİYYƏTİ:
Sabitdir