Balakən

RAYON BAYTARLIQ İDARƏSİ:
rəis:Cəfərov Sucəddin
telefon: 024-29-516-14
e-mail: balaken@vet.gov.az ;         
ünvan: Balakən rayonu
SAHƏ BAYTARLIQ MƏNTƏQƏLƏRİ:

 

 

 

DİAQNOSTİK KABİNET:
direktor:
telefon:
e-mail:
ünvan:
APARILAN EPİZOOTİK TƏDBİRLƏR:
iribuynuzlularda qarayara:                                                                              aparılır
cavan iribuynuzlularda qarayara:                                                                    aparılır
xırdabuynuzlularda qarayara:                                                                        aparılır
təkdırnaqlılarda qarayara :                                                                            aparılır
donuzlarda qarayara:                                                                                   aparılır
təkdırnaqlılarda taun:                                                                                   aparılır
iribuynuzlularda dabaq:                                                                                aparılır
cavan iribuynuzlularda dabaq (revaksinasiya):                                                aparılır
xırdabuynuzlularda dabaq:                                                                           aparılır
itlərdə quduzluq:                                                                                         aparılır
quşlarda “H”:                                                                                              aparılır
quşlarda “La-sota”:                                                                                     aparılır
xırdabuynuzlularda çiçək (qoyunlarda):                                                        aparılır
iribuynuzlularda çiçək (cavanlarda):                                                             aparılır
təkdırnaqlılarda manqo:                                                                              aparılır
iribuynuzlularda brusellyoz (qanalma):                                                         aparılır
xırdabuynuzlularda brusellyoz (ana qoyunlarda qanalma):                             aparılır
qoçlarda brusellyoz (qanalma):                                                                   aparılır
qoçlarda epididimit:                                                                                   aparılır
xırdabuynuzlularda brusellyoz Rev-1 :                                                         aparılır
emkar:                                                                                                     aparılır
bradzot:                                                                                                   aparılır
iribuynuzlularda pasterelyoz:                                                                     aparılır
xırdabuynuzlularda pasterelyoz...:                                                             aparılır
iribuynuzlularda nodulyar dermatit:                                                            aparılır
iribuynuzlularda şamlenberq:                                                                    aparılır
AŞKARLANAN VƏ MÜALİCƏ EDİLƏN XƏSTƏLİKLƏR:
1
2
3
4
XƏSTƏLİYİN LƏĞVİ:
1
2
3
4
RAYONUN EPİZOOTİK VƏZİYYƏTİ:
Sabitdir